ท้องก่อนวัยอันควร

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
คลิปการ์ตูน

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ท้องก่อนวัย ท้องไม่ได้ตั้งใจ ทั้งที่กำลังเรียนอยู่แท้ๆ แต่ท้องเสียก่อน จะทำอย่างไร ทั้งกับตนเอง ครอบครัวและสังคมรอบข้าง คนที่ท้องก่อนวัยเหมือนกันมี...

รับมือกับปัญหาท้องก่อนวัยอันควรอย่างไรดี
คลิปการ์ตูน

รับมือกับปัญหาท้องก่อนวัยอันควรอย่างไรดี

ทุกวันนี้ “เรื่องของการติดต่อสื่อสาร” นั้นไปไวมาก เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายก็โตเร็วมากเช่นกัน การคบเพื่อนผู้ชายนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่…เพราะด้ว...