ประจำเดือน

Here is the description of the blog archive page. You can set font size, font color, drop shadow

การคลอดและหลังคลอด

สารพันปัญหา ประจำเดือนหลังคลอด

เรื่องของประจำเดือนหลังคลอด เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่ทั้งหลายเป็นกังวลใจกันมาก เพราะแต่ละคนมีเลือดประจำเดือนหลังจากคลอดลูกเร็วและช้าต่างกัน และกั...

การคลอดและหลังคลอด

ประจำเดือนหลังคลอดทำไมไม่มา เมื่อไรจะมา

9 เดือน ของคุณแม่ทุกคนที่ห่างหายจากประจำเดือน หลังคลอดลูกต่างก็รอเดือนประจำเดือน ผ่านไป 3 เดือน ก็ยังไม่มาเสียที กังวลกลัวร่างกายผิดปกติ แต่คุณแม่อ...

การคลอดและหลังคลอด

รู้ให้ทันประจำเดือนหลังคลอด

ในการตั้งครรภ์นั้นจะเป็นช่วงที่คุณแม่ห่างหายไปจากการเป็นประจำเดือน จนเมื่อคลอดเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มกลับมาเป็นประจำเดือนอีกครั้งหนึ่ง แต่การมีประจำ...