Author profile

Sopa

96,529 views

ชอบดูแลเด็ก ๆ
เพราะทำให้รู้สึกมีความสุขเมื่อได้เห็นการเติบโตของพวกเขา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี
ก็ยังคงรักเด็กและอยากถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “แม่และเด็ก” รวมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ
“คู่รัก” เพราะคิดเสมอว่าทุกสิ่งนี้คือ “ชีวิต”

Archive for Sopa