สอนลูกให้รู้จักเล่น

การเลี้ยงลูกวัย 1-3 ขวบ

ในตอนนี้ หากคุณแม่ที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้ลูก ๆ ก่อนเข้าเรียนได้อย่างไรบ้างนั้น ก่อนอื่นก็ต้องมาเริ่มทำความเข้าใจกันตั้งแต่ลูกของคุณมีวัยครบ 1 ขวบ 2 ขวบ และ 3 ขวบ ตามลำดับ เพราะเด็ก ๆ ทุก ๆ วัยย่อมมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งตามหลักการทางสรีระแล้วเด็กวัยก่อนเข้าเรียนจะเริ่มมีพัฒนาการที่รวดเร็วมาก และเมื่อได้เริ่มเข้าเรียนในระยะแรกก็จะยิ่งจะต่อเนื่องการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ดีหากมีการฝึกทักษะต่าง ๆ มาอย่างดี

เด็กวัย 1 ขวบ หรือเรียกว่าเป็นช่วงของการที่กำลังมีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้อวัยวะเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจึงเริ่มมีบทบาทสำคัญอย่างไรสำหรับเด็กวัยนี้ค่ะ
เด็กวัย 2 ขวบ เป็นวัยที่กำลังเริ่มมีพละกำลังและการสร้างกล้ามเนื้อให้คุ้นเคยกับการใช้อวัยวะของร่างการ ก็จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการต่อเนื่องทางด้านร่างกายนะคะ
เด็กวัย 3 ขวบ เป็นวัยที่เริ่มมีพัฒนาการทางด้านความคิดและอวัยวะของร่างกายที่จะสอดคล้องไปด้วยกันได้ดีค่ะ

หากคุณแม่พอที่จะทราบถึงพัฒนาการของลูกตามวัยต่าง ๆ แล้ว ก็ไม่ยากเลยนะคะหากจะต้องสอนให้ลูกรู้จักเล่น เพราะสิ่งนี้เป็นกระบวนอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการเสริมพัฒนาการให้แก่ลูกน้อยที่น่ารักของเราค่ะ และการเล่นนั้นก็มีหลากหลาย แต่คุณแม่ควรเลือกให้สัมพันธ์ไปกับช่วงวัยของเขาก็จะเป็นการเพิ่มพัฒนาการได้อย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งจะส่งเสริมให้ลูกของคุณมีทักษะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจนะคะ เราลองมาดูวิธีการเล่นให้ลูก ๆ ในแต่ละวัยกันค่ะ

สอนลูกให้รู้จักเล่นในวัย 1-3ขวบ

สอนลูกให้รู้จักเล่นในวัย 1 ขวบ

ควรให้ลูกเล่นในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสรีระเพื่อการเดิน และเพื่อการทรงตัวกันนะคะ

โดยคุณแม่ทำได้โดยใช้การเล่นที่เน้นการเดินระยะใกล้และไกลนะคะ หากภายในบ้านมีพื้นที่มากพอ คุณแม่สามารถจำลองสถานที่ให้เสมือนกับสถานที่เดินหรือวิ่งในระยะใกล้หรือไกลได้ตามความเหมาะสมนะคะ โดยในเวลาที่ชวนลูกเล่นในลักษณะนี้ คุณแม่อาจจะต้องยอมเหนื่อยเสียหน่อยเพื่อความสนุกและเพื่อให้ลูกรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการเดินนะคะ โดยที่คุณแม่อาจจะจัดพื้นที่เป็นเส้นตรงในระยะ 1-2 เมตร รวมทั้งจัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตามพื้นที่ของขนาดห้องที่มีก็ได้ค่ะ ในจุดเส้นตรงที่มีให้คุณแม่วางเก้าอี้หรือโต๊ะเล็ก ๆ หรือตุ๊กตาตัวโปรดของลูกไว้ตามพื้นที่นั้น ๆ เมื่อเริ่มเดินคุณแม่จะต้องเป็นผู้นำในการเดินทางในลูก ๆ และเล่าเรื่องในการเดินแต่ละครั้งให้แตกต่างกันไปนะคะ เช่น สมมติว่ากำลังพาลูกเดินไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า หรือเดินไปเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติ โดยคุณแม่คอยจูงลูกและบอกเล่าไปในแต่ละครั้ง การสลับบรรยากาศในการเล่นทำได้ทุก ๆ วันนะคะ เปลี่ยนไปตามสถานที่ที่คุณแม่คิดว่าอยากให้ลูกรู้จักค่ะ และการนำสิ่งของมาวางระหว่างเส้นกำหนดไว้นั้น ก็ให้ลูก ๆ ได้มีการหยุด จับ มอง ผลัก ดัน หรืออื่น ๆ ได้ตามจินตนาการของเขานะคะ เพราะสิ่งนี้จะเป็นการใช้อวัยวะของร่างกายได้มากขึ้น เช่น มือ เท้า เป็นต้นค่ะ

สอนลูกให้รู้จักเล่นในวัย 2 ขวบ

ในวัยนี้คุณแม่สามารถเริ่มให้ลูกเล่นเพื่อฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงได้นะคะ โดยที่คุณแม่สามารถนำสิ่งของในบ้านมาให้ลูกได้เล่นอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น การให้ลูกเล่นกระโดดบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้าน อาจจะเป็นที่นอนเล็ก ๆ ให้เขาได้ก้าวกระโดด หรือ คุณแม่อาจจะเริ่มซื้อแผ่นเกมส์หรือตัวต่อเพื่อฝึกทักษะของการใช้มือในการหยิบจับให้ได้ดีขึ้นก็สามารถทำได้นะคะ และในบางครั้งคุณแม่ก็อาจจะจำเป็นผู้นำการแข่งขันการเล่น เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และเหมือนกับว่าลูกของคุณไม่ได้เล่นโดยลำพัง การแข่งขันจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสนุกสนานได้ โดยเฉพาะฝึกให้เรียนรู้การได้รับหรือการไม่ได้รับ ก็จะทำให้เขาค่อย ๆ ปรับกระบวนการคิดและเรียนรู้การแพ้หรือชนะได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นส่วนทำให้ลูกมีเริ่มมีจิตใจที่คิดคำนึงและการเล่นกับคนอื่นในอนาคตได้ดีไม่น้อยเลยนะคะ

สอนลูกให้รู้จักเล่นในวัย 3 ขวบ

การเล่นในวัยนี้ คุณแม่สามารถเปิดกว้างทางสรีระและความคิดของลูกได้มากขึ้นค่ะ ซึ่งอาจจะเริ่มฝึกการยืนแบบกระต่ายขาเดียว (คุณแม่หลาย ๆ คนอาจจะนึกออกนะคะหากเคยผ่านการเล่นแบบนี้ที่โรงเรียนกันมาแล้ว) คุณแม่อาศัยการเปิดเพลงเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกในระหว่างที่ต้องยืนกระต่ายขาเดียวก็ได้ค่ะ ซึ่งจะทำให้ลูกรู้ว่าเขาอยากทำให้ได้เวลานานขึ้น ๆ ในแต่ละครั้งนะคะ หรืออาจจะให้ลูกได้เล่นกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง เช่น คุณแม่นำเก้าอี้ตัวเล็ก ๆ มาวางและให้ลูกกระโดดไปตามจังหวะเพลง ซึ่งการเล่นในลักษณะนี้จะทำให้เขาได้คิดไปตามจังหวะของเพลงกับการกระโดด เป็นการฝึกประสาทสัมผัสของเขาได้อย่างดีค่ะ นอกจากนั้น คุณแม่อาจจะหาแผ่นภาพตัวอักษร ตัวเลข หรือ รูปภาพต่าง ๆ มาเล่นกับลูกเพื่อเป็นการฝึกทักษะความจำของเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ด้วยค่ะ

การสอนลูกให้รู้จักเล่นในวัยก่อนเข้าเรียน หรือในระหว่างที่ลูกมีอายุ 1-3 ขวบในครั้งนี้นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อยากให้คุณแม่ลองไปใช้ดูนะคะ
การเล่นในแบบต่าง ๆ นับเป็นเรื่องที่สำคัญและละเลยไม่ได้เช่นกันนะคะ เพราะนอกจากจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแม่และลูกน้อยได้แนบแน่นแล้ว ยังทำให้ลูกน้อยสามารถมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ และมีความพร้อมเสมอเมื่อย่างเข้าสู่วัยเรียนของเขาค่ะ

Sopa

ชอบดูแลเด็ก ๆ เพราะทำให้รู้สึกมีความสุขเมื่อได้เห็นการเติบโตของพวกเขา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี ก็ยังคงรักเด็กและอยากถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “แม่และเด็ก” รวมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ “คู่รัก” เพราะคิดเสมอว่าทุกสิ่งนี้คือ “ชีวิต”

Featured post

โพสต์ที่อยากให้คุณแม่อ่าน

 1. 336 ชื่อจีนความหมายดี ๆ มีให้ลูกสาวและลูกชาย

 2. วิธีสต๊อก นมแม่ และการจัดเรียงให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็น

 3. 10 อาหารว่างคนท้อง และลูกน้อยในครรภ์

 4. หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร? นับยังไง ไม่ท้องจริงหรือ

 5. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564

 6. 10 นิทานอีสป กับ 10 หนังสือนิทาน 2 ภาษา ปลูกฝังเรื่องราวดี ๆ สอนใจเด็ก ๆ

 7. ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

 8. 14 นิทานพื้นบ้านของไทย สอนใจเด็กได้ดี

หมวดหมู่โพสต์

บทความล่าสุด

 1. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร ก.ไก่

 2. รู้จักโพรไบโอติกส์ 9 สายพันธุ์ ดีต่อลำไส้และระบบเจริญพันธุ์

 3. TOP 5 ปรอทวัดไข้ ยี่ห้อไหนดี ที่ต้องมีติดบ้าน

 4. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร อ.อ่าง

 5. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร ฌ.เฌอ

รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

 1. เปรียบเทียบนมผงสูตร 1 ในท้องตลาด สารอาหารที่น่าสนใจ

 2. 4 แปรงสีฟันเด็กยุคใหม่ แบรนด์ไหนใช้ดี เทียบแบรนด์ต่อแบรนด์

 3. รีวิวเปรียบเทียบชัดๆ ล้างจมูกให้ลูกด้วย Hashi Plus VS ไซริงค์

 4. รีวิว แชมพูสบู่เหลว Head to toe 5 แบรนด์ เทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์

 5. รีวิว นมผง สำหรับลูกน้อย 11 ยี่ห้อ ละเอียดยิบ ปี 2566 พร้อมหลักการเลือกซื้อนมผงให้ลูกน้อย

 6. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 7. 12 คาร์ซีท ยี่ห้อไหนดี 2023 ปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มราคา

 8. 10 แป้งเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 ปกป้อง อ่อนโยนต่อผิวลูก

 9. 10 เครื่องปั๊มนม ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ใช้งานง่าย ปั๊มเกลี้ยงเต้า

 10. 10 เบบี้โลชั่น ยี่ห้อไหนใช้ดี 2023 เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกได้ดั่งใจแม่

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 1. 5 ที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพ 2566 อิน ไม่มีเอ้าท์

 2. 5 พิกัดเช็คอิน ที่เที่ยวโคราช เมืองย่าโม

 3. 6 ที่เที่ยวเชียงใหม่ สำหรับครอบครัว ลูกแฮปปี้ พ่อแม่ดี๊ด๊า

 4. 5 พิกัด พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

 5. 8 ที่เที่ยวครอบครัว หน้าหนาว ที่ไม่ควรพลาด

 6. 6 สถานที่พาลูกเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาการ

TOP