เลี้ยงลูก

Here is the description of the blog archive page. You can set font size, font color, drop shadow

การเลี้ยงลูกวัยแรกเกิด-1 ขวบ

อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปนานๆ ต้องรับมือกับปัญหาเหล่านี้ให้ได้

วันนี้จะชวนบรรดาคุณแม่ลูกอ่อนทั้งหลาย ที่ตั้งปณิธานว่าจะให้นมแม่แก่ลูกน้อยไปนานๆ มาดูวิธีรับมือกับปัญหาที่จะต้องเจอขณะให้นมแม่กันค่ะ อย่างว่าแหละค่...

การเลี้ยงลูกวัย 3-5 ขวบ

มาเลี้ยงลูกให้ห่างไกลความเก็บกดกัน

อาการเก็บกดมักจะเป็นสิ่งที่จะมีการรู่เท่าทันได้ยากเพราะคนที่มีอาการเก็บกดนั้นส่วนใหญ่จะสังเกตจากภายนอกได้ยากพอสมควรนี่จึงเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต...

การเลี้ยงลูกวัย 3-5 ขวบ

เลี้ยงลูกแบบไหนกัน!

การที่เด็กแต่ละคนเติบโตมามีอุปนิสัยที่แตกต่างกัน นั่นเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกฝังเค้ามาตั้งแต่เค้ายังแบเบาะ การที่คุณพ่อคุณแม่หร...

การเลี้ยงลูกวัย 3-5 ขวบ

10 วิธี เลี้ยงลูก ให้เป็นคนดีและคนเก่ง

ค่านิยมในปัจจุบัน มักให้ค่ากับการแข่งขันและแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันสูง ทำให้คุณพ่อคุณแม่ในยุคสมัยใหม่ อยากจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่เก่ง และมีความสามาร...

การเลี้ยงลูกวัย 3-5 ขวบ

เลี้ยงลูกยุค Thailand 4.0

“Thailand 4.0”…เชื่อว่าคำนี้คุณพ่อคุณแม่คงเคยได้ยินหรือผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วซึ่งถ้าว่ากันตามตรงแล้ว Thailand 4.0 ก็คือ ในอนาคตประเทศไทยจะเข้...