สมุนไพร

7 ข้อห้าม 7 ความเชื่อ ในช่วงอยู่ไฟ
การคลอดและหลังคลอด

ช่วงอยู่ไฟ 7 ข้อห้าม 7 ความเชื่อ

“การอยู่ไฟ” นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยก่อนที่เชื่อกันว่าร่างกายของคุณแม่หลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรีระ หน้าท้อ...

เมนูอาหารเด็ก 3-5 ขวบ

สมุนไพรก็เป็นคู่ซี้กับเด็กๆ ได้

สมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยอย่างเรามานานเพราะมักจะมีการนำมาช่วยรักษาโรค บรรเทาอาการต่างๆ รวมทั้งยังสามารถช่วยบำรุงร่างกายได้อีกด้วย แต่ก็มักจ...