สมุดฝากครรภ์สำคัญอย่างไร ควรเก็บไว้กี่ปี

ไลฟ์สไตล์
JESSIE MUM

สมุดฝากครรภ์ เป็นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หรือที่คุณแม่หลายคนเรียกว่าสมุดฝากท้องสีชมพู สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แรกอาจจะยังไม่รู้จักและเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเมื่อไปฝากครรภ์ซึ่งทางโรงพยาบาลจะมีการอบรมสาระสำคัญต่าง ๆ สำหรับการตั้งครรภ์และการใช้งานสมุดฝากครรภ์ โดยจะต้องนำไปโรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง เมื่อถึงวันนัดหรือมีเหตุจำเป็นต่าง ๆ ที่จะต้องเข้าพบแพทย์ โดยจะไปดูกันว่า สมุดฝากครรภ์นี้มีความสำคัญอย่างไร และจะต้องเก็บไว้ใช้ได้กี่ปี

สมุดฝากครรภ์สำคัญอย่างไร

เป็นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรวจได้ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ทั้งพัฒนาการต่าง ๆ ขนาดของครรภ์ มดลูกของคุณแม่มีการขยายเท่าไหร่ การเต้นของหัวใจทารก การดิ้น ซึ่งจะทำให้แพทย์วินิจฉัยได้ว่าทารกในครรภ์ยังมีพัฒนาการเป็นปกติ

รวบรวมประวัติการเจ็บป่วยของคุณแม่ตั้งครรภ์

โรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษได้ โรคที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม ประวัติการคลอด ภาวะผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ที่ผ่านมา ประวัติการได้รับวัคซีนของคุณแม่ ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลต่อการดูแลครรภ์และการปฏิบัติตัวในระหว่างตั้งครรภ์

ควรพกติดตัว

สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ จำเป็นจะต้องพกสมุดฝากครรภ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้ง หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไกล ไปต่างจังหวัด หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันที่ยังจะต้องมีการทำงาน ก็ควรจะต้องพกติดตัวไปด้วย ซึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จำเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาล สมุดชมพูจะช่วยบอกได้หากญาติยังไปไม่ถึง

ป้องกันอาการที่ผิดปกติขณะตั้งครรภ์

ในสมุดฝากครรภ์จะมีการแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อป้องกันอาการผิดปกติ เช่นการนับลูกดิ้น และจะต้องมีการบันทึกไว้เพื่อติดตามผลไปจนถึงเริ่มใกล้คลอด รวมไปถึงเมื่อคลอดมีอาการหรือความเสี่ยงอะไรบ้าง เช่น เกิดอาการตกเลือดขณะคลอด หรือมดลูกไม่บีบรกออกมาตามเวลาที่ควรจะเป็น

ใช้บันทึกข้อมูลของทารก

สมุดฝากครรภ์ยังใช้ในการจดบันทึกข้อมูลของทารก น้ำหนักที่คลอด ความยาวลำตัว มีภาวะผิดปกติอื่น ๆ รวมทั้งมีการแนะนำเรื่องการเลี้ยงทารก ด้วยนมแม่ และบันทึกพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุของทารก บันทึกการให้วัคซีน ซึ่งสามารถจะทำให้คุณแม่เช็คได้ว่า ลูกได้วัคซีนครบหรือไม่ ทำให้สามารถติดตามและรับวัคซีนได้จนครบ

บันทึกเรื่องอาหารของลูกน้อย

การป้อนอาหารให้กับลูกได้ในแต่ละช่วงอายุ และควรจะเป็นอาหารแบบไหน หรือประเภทไหนในปริมาณเท่าไหร่ ยังมีในส่วนของกราฟที่คุณแม่จะต้องบันทึกเพื่อเปรียบเทียบว่าลูกมีน้ำหนักไปตามเกณฑ์ไหม จะผอมหรืออ้วน จะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บป่วยง่าย

ใช้เป็นหลักฐานการแจ้งเกิดด้วย

รวมไปถึงใช้ประกอบการเข้าเรียนเพื่อให้สามารถจะเช็คได้ว่า เด็กได้รับวัคซีนครบหรือไม่ เพื่อป้องกันโรคเฉพาะตัวของเด็ก และโรคที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดได้ภายในโรงเรียน โดยประวัติการฉีดวัคซีนนี้จะใช้ประกอบการสมัครเรียนได้ในระดับชั้น ป.1 และ ม.1

มีประวัติการเจ็บป่วยของลูก

สิ่งสำคัญอีกอย่างสำหรับเด็ก เมื่อเจ็บป่วยจำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษา จะต้องพกสมุดชมพูไปด้วยทุกครั้ง เพื่อจะได้ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ หากเด็กได้รับวัคซีนตามกำหนด หรือขาดวัคซีน จะได้วินิจฉัยสาเหตุของอาการป่วยได้ รวมทั้งแนะนำการรับวัคซีนให้ได้ครบ หรือจะต้องเริ่มฉีดกระตุ้นใหม่

ทำไมฝากครรภ์ครั้งแรกจึงได้สมุดที่แตกต่างกัน

สำหรับการเริ่มต้นฝากครรภ์ทั้งในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน หรือจะเป็นคลินิกฝากครรภ์ อาจจะให้สมุดฝากครรภ์ที่มีรูปแบบหรือหน้าตาที่แตกต่างกัน บ้างก็จะเป็นแผ่นพับ หรือสมุดฝากท้องสีชมพู หรืออาจจะเป็นสีที่แตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและของเอกชน แต่การใช้งานก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดียวกัน และในกรณีที่คุณแม่ฝากครรภ์ที่คลินิกอาจจะได้เป็นแผ่นพับหากทำการคลอดที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะให้สมุดฝากครรภ์เล่มใหม่ให้เพื่อใช้ในการบันทึกประวัติต่าง ๆ ของทารกรวมถึงประวัติการรับวัคซีนด้วย

สมุดสีชมพูฝากครรภ์ซื้อที่ไหน

โดยปกติแล้วสมุดฝากครรภ์ ไม่ว่าคุณแม่จะได้มาในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการฝากครรภ์ที่ไหนก็ตามสมุดฝากท้องสีชมพูจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงกรณีที่ทำสมุดหายก็สามารถจะขอใหม่ได้ที่โรงพยาบาลที่ฝากครรภ์ซึ่งจะมีประวัติเก็บไว้อยู่แล้ว แต่ถ้าหากคุณแม่ต้องการเพื่อนำมาใช้จดบันทึกพัฒนาการหรือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ และพัฒนาการต่าง ๆ ในแต่ละไตรมาส ซึ่งก็สามารถจะสั่งซื้อจากร้านออนไลน์ได้

จากข้อมูลข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่าสมุดฝากครรภ์มีประโยชน์อย่างไร และมีความจำเป็นจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อเป็นการติดตามพัฒนาการในแต่ละช่วง รวมไปถึงบันทึกการคลอด การได้รับวัคซีนของเด็กและยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยืนยันการได้รับวัคซีนเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณแม่จะต้องเก็บสมุดฝากท้องสีชมพูให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดเป็นระยะเวลานานถึง 12 ปี

Featured post

โพสต์ที่อยากให้คุณแม่อ่าน

 1. 346 ชื่อจีนความหมายดี ๆ มีให้ลูกสาวและลูกชาย

 2. วิธีสต๊อก นมแม่ และการจัดเรียงให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็น

 3. 10 อาหารว่างคนท้อง และลูกน้อยในครรภ์

 4. หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร? นับยังไง ไม่ท้องจริงหรือ

 5. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564

 6. 10 นิทานอีสป กับ 10 หนังสือนิทาน 2 ภาษา ปลูกฝังเรื่องราวดี ๆ สอนใจเด็ก ๆ

 7. ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

 8. 14 นิทานพื้นบ้านของไทย สอนใจเด็กได้ดี

หมวดหมู่โพสต์

บทความล่าสุด

 1. เช็คลิสต์ “ของเตรียมคลอด” “ของใช้เด็ก” “ของใช้หลังคลอด” เพื่อใช้หลังคลอดที่จำเป็น

 2. 8 อาหารที่แม่ให้นมห้ามทาน

 3. แนะวิธีเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่อย่างถูกวิธี

 4. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 5. White Noise เสียงคลื่นความถี่ที่กล่อมลูกให้หลับฝันดี เพิ่มสมาธิได้อีกด้วย

รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

 1. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 2. เปรียบเทียบนมผงสูตร 1 ในท้องตลาด สารอาหารที่น่าสนใจ

 3. 4 แปรงสีฟันเด็กยุคใหม่ แบรนด์ไหนใช้ดี เทียบแบรนด์ต่อแบรนด์

 4. รีวิวเปรียบเทียบชัดๆ ล้างจมูกให้ลูกด้วย Hashi Plus VS ไซริงค์

 5. รีวิว แชมพูสบู่เหลว Head to toe 5 แบรนด์ เทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์

 6. รีวิว นมผง สำหรับลูกน้อย 11 ยี่ห้อ ละเอียดยิบ ปี 2566 พร้อมหลักการเลือกซื้อนมผงให้ลูกน้อย

 7. 12 คาร์ซีท ยี่ห้อไหนดี 2023 ปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มราคา

 8. 10 แป้งเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 ปกป้อง อ่อนโยนต่อผิวลูก

 9. 10 เครื่องปั๊มนม ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ใช้งานง่าย ปั๊มเกลี้ยงเต้า

 10. 10 เบบี้โลชั่น ยี่ห้อไหนใช้ดี 2023 เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกได้ดั่งใจแม่

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 1. 5 ที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพ 2566 อิน ไม่มีเอ้าท์

 2. 5 พิกัดเช็คอิน ที่เที่ยวโคราช เมืองย่าโม

 3. 6 ที่เที่ยวเชียงใหม่ สำหรับครอบครัว ลูกแฮปปี้ พ่อแม่ดี๊ด๊า

 4. 5 พิกัด พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

 5. 8 ที่เที่ยวครอบครัว หน้าหนาว ที่ไม่ควรพลาด

 6. 6 สถานที่พาลูกเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาการ

TOP