ประกันสังคม กรณีคลอดบุตร มีหลักเกณฑ์อย่างไร เบิกได้เท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ไลฟ์สไตล์

คุณแม่หลาย ๆ คนดีใจที่คลอดลูก ได้เห็นหน้าลูก หลังจากหลงรักกันตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้า แต่เดี๋ยวก่อน…คุณแม่ก็อย่าเพิ่งลืมเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องการคลอดลูกนะคะ เพราะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเขามีนโยบายรองรับในเรื่องของการคลอดบุตรอยู่ค่ะ

วันนี้โน้ตรวมเอาหัวข้อสำคัญ ๆ มาไว้ให้คุณแม่ที่นี่แล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การเบิก เบิกได้เท่าไหร่ เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ไปค่ะ เราไปไล่เรียงกันทีละข้อเลย

หลักเกณฑ์ของผู้ประกันตนหญิง กรณีคลอดบุตร เบิกได้เท่าไหร่

ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

 • คุณแม่ต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ไม่น้อยกว่า 15 เดือนก่อนการคลอดบุตร
 • จ่ายค่าบริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่าย กรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
 • สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตร โดยเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
 • สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์เพื่อการคลอดบุตร
 • กรณีที่คุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้ในการเบิกค่าคลอดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

สถานที่ยื่นเรื่อง

คุณพ่อคุณแม่สามารถไปยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขาที่สะดวก ยกเว้นที่สำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

การพิจารณาสั่งจ่าย

ทางสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาสั่งจ่ายเป็น…

 • เงินสด/เช็ค (ให้ผู้มีสิทธิมาขอรับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน)
 • ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ที่ขอรับประโยชน์ทดแทน

เอกสารประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร

เอกสารที่จะพูดถึงต่อไปนี้ คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมไปให้ครบนะคะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นหลายรอบ

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 2. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝด ให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 3. สำหรับผู้ประกันตนชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสไปด้วย หรือกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนไปด้วย
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ โดยมีธนาคารที่รองรับ ดังนี้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด

หมายเหตุ

หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่เห็นด้วยกับการสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

หลังคลอด ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

โน้ตขอแถมท้ายให้กับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรอีกสักเรื่องนะคะ หลังคลอดบุตรแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังจะได้รับเงินสงเคราะห์ในการเลี้ยงบุตรอีกด้วยค่ะ โดยจะได้รับเงินแบบเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตร นับตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนี้นะคะ

 • ต้องจ่ายเงินประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 • อายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 3 คน
 • ยกเว้นกรณีบุตรเสียชีวิต

หมายเหตุ

หากคุณแม่คลอดลูกแฝด 2 คน คุณแม่ก็จะได้รับเงินประกันสังคมสงเคราะห์บุตรเป็นจำนวน 1,200 บาท ซึ่งสามารถจ่ายสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน นะคะ แล้วถ้าหากคุณแม่ลืมยื่น สามารถไปยื่นย้อนหลังได้ค่ะแต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งเงินประกันสังคมตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดนะคะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ รู้อย่างนี้แล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะคุณแม่ ที่สำคัญอย่าลืมเตรียมตัวด้วย เพื่อรับเงินสงเคราะห์จากสำนักงานประกันสังคม อย่างน้อยก็ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายมากนัก แต่งานนี้ต้องวานให้คุณพ่อช่วยแล้วล่ะค่ะ เพราะคุณแม่เจ็บแผลคลอดอยู่^^

อ้างอิง
กองทุนประกันสังคม

แม่โน้ต

Mommy Blogger ที่มียอดวิวในเว็บไซต์ simplymommynote.net มากกว่า 200,000 วิว ต่อเดือน ใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบ Tradigital รักการเขียน มีลูกสาว และครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราว ชอบเรียนรู้เรื่องจิตวิทยา และสิ่งใหม่ ๆ IG : notepatsita <a href="https://www.facebook.com/notepatsita" rel="me">Facebook</a>

Featured post

โพสต์ที่อยากให้คุณแม่อ่าน

 1. 346 ชื่อจีนความหมายดี ๆ มีให้ลูกสาวและลูกชาย

 2. วิธีสต๊อก นมแม่ และการจัดเรียงให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็น

 3. 10 อาหารว่างคนท้อง และลูกน้อยในครรภ์

 4. หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร? นับยังไง ไม่ท้องจริงหรือ

 5. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564

 6. 10 นิทานอีสป กับ 10 หนังสือนิทาน 2 ภาษา ปลูกฝังเรื่องราวดี ๆ สอนใจเด็ก ๆ

 7. ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

 8. 14 นิทานพื้นบ้านของไทย สอนใจเด็กได้ดี

หมวดหมู่โพสต์

บทความล่าสุด

 1. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร ก.ไก่

 2. รู้จักโพรไบโอติกส์ 9 สายพันธุ์ ดีต่อลำไส้และระบบเจริญพันธุ์

 3. TOP 5 ปรอทวัดไข้ ยี่ห้อไหนดี ที่ต้องมีติดบ้าน

 4. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร อ.อ่าง

 5. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร ฌ.เฌอ

รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

 1. เปรียบเทียบนมผงสูตร 1 ในท้องตลาด สารอาหารที่น่าสนใจ

 2. 4 แปรงสีฟันเด็กยุคใหม่ แบรนด์ไหนใช้ดี เทียบแบรนด์ต่อแบรนด์

 3. รีวิวเปรียบเทียบชัดๆ ล้างจมูกให้ลูกด้วย Hashi Plus VS ไซริงค์

 4. รีวิว แชมพูสบู่เหลว Head to toe 5 แบรนด์ เทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์

 5. รีวิว นมผง สำหรับลูกน้อย 11 ยี่ห้อ ละเอียดยิบ ปี 2566 พร้อมหลักการเลือกซื้อนมผงให้ลูกน้อย

 6. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 7. 12 คาร์ซีท ยี่ห้อไหนดี 2023 ปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มราคา

 8. 10 แป้งเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 ปกป้อง อ่อนโยนต่อผิวลูก

 9. 10 เครื่องปั๊มนม ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ใช้งานง่าย ปั๊มเกลี้ยงเต้า

 10. 10 เบบี้โลชั่น ยี่ห้อไหนใช้ดี 2023 เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกได้ดั่งใจแม่

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 1. 5 ที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพ 2566 อิน ไม่มีเอ้าท์

 2. 5 พิกัดเช็คอิน ที่เที่ยวโคราช เมืองย่าโม

 3. 6 ที่เที่ยวเชียงใหม่ สำหรับครอบครัว ลูกแฮปปี้ พ่อแม่ดี๊ด๊า

 4. 5 พิกัด พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

 5. 8 ที่เที่ยวครอบครัว หน้าหนาว ที่ไม่ควรพลาด

 6. 6 สถานที่พาลูกเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาการ

TOP