การคัดกรองและการสูญเสียการได้ยิน ที่ไม่ควรมองข้ามในเด็กแรกเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การผ่าตัดประสาทหูเทียม คืออะไร

เหมือนการใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่ ก่อนอื่นคงต้องย้อนกลับไปพูดถึงเหตุของการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวคือ การสูญเสียการได้ยิน ซึ่งแท้จริงแล้วมีหลายสาเหตุ หลายระดับ และมีแนวทางในการแก้ไขที่ต่างกันไป แต่ในสังคมไทยยังมีการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองการได้ยินและการสูญเสียการได้ยินในระดับที่ต่ำ จนหลายครั้งยังอาจจะยังมีความเข้าใจผิดว่าการใช้อุปกรณ์อย่างเครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียมเป็นสิ่งเดียวกัน จนกระทั่งเรื่องราวของคุณแสนปิติ สิทธิพันธุ์ หรือ แสนดี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมกับ Cochlear ได้รับการนำเสนอในพื้นที่สื่อ จึงทำให้หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นกับการผ่าตัดประสาทหูเทียมกันมากขึ้น

การผ่าตัดประสาทหูเทียม

Cochlear Thailand (คอคเคลียร์ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดประสาทหูเทียมมุ่งเน้นการช่วยให้ผู้ที่สูญเสียการยินในระดับรุนแรงซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้คนเหล่านั้นกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้ง  สามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ Cochlear  ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการได้ยิน รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้คนในสังคมไทยได้รู้จักกับปัญหาการสูญเสียการได้ยินด้วยความเชื่อที่ว่าคนไทยทุกคนโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดควรได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน

การคัดกรองและการสูญเสียการได้ยิน ที่ไม่ควรมองข้ามในเด็กแรกเกิด

“ผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้สูญเสียการได้ยินในระดับที่รุนแรง ไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้ และได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมกับ Cochlear ตอนอายุได้ 2 ขวบ ซึ่งมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้ผมเติบโตเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไป สามารถสื่อสาร เล่นกีฬา และมีประสบการณ์ชีวิตไม่ต่างจากคนอื่น ๆ มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้มีทั้งความหวังและเป้าหมายในชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค” คุณแสนปิติ สิทธิพันธุ์ ผู้ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมกับ Cochlear กล่าว

การคัดกรองและการสูญเสียการได้ยิน ที่ไม่ควรมองข้ามในเด็กแรกเกิด

ระดับของการสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยิน นอกจากจะมีหลายสาเหตุ หลายปัจจัย และเกิดขึ้นได้ในหลายช่วงอายุแล้ว ยังมีหลายระดับแตกต่างกันไป ได้แก่

ระดับเล็กน้อย

ซึ่งหากเป็นการสูญเสียการได้ยินระดับเล็กน้อย ผู้ป่วยสามารถใช้เครื่องช่วยฟังทำหน้าที่ในการช่วยขยายเสียงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

ระดับรุนแรง

หรือกรณีที่ใช้เครื่องช่วยฟังได้ผลน้อย การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สามารถกลับมาได้ยินอีกครั้ง อีกทั้งยังช่วยลดอุปสรรคในการสื่อสาร และทำให้สามารถปรับตัวใช้ชีวิตในสังคมได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าคนทั่วไปได้

การผ่าตัดประสาทหูเทียมของ Cochlear ดีอย่างไร?

การผ่าตัดประสาทหูเทียมของ Cochlear เป็นการผ่าตัดเพื่อฝังอุปกรณ์ช่วยฟังเข้าไปในหูชั้นในเพื่อทดแทนการทำงานของหูชั้นใน โดยมีเครื่องแปลงสัญญาณเสียงสำหรับสวมใส่ภายนอกที่ทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียงที่ส่งต่อไปยังเครื่องรับสัญญาณเสียงที่ผ่าตัดฝัง แล้วส่งต่อไปยังสมองส่วนที่รับการได้ยิน ทำให้เกิดการได้ยินขึ้น

ซึ่งในอดีตประสาทหูเทียมเป็นเทคโนโลยีใหม่ทำให้ผู้สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษาแต่ในปัจจุบันการผ่าตัดประสาทหูเทียมเป็นวิธีรักษาที่แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยรวมถึงแพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนำสามารถผ่าตัดได้อย่างชำนาญ ทำให้ผู้ที่มีภาวะสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงในประเทศไทย มีความหวังที่จะกลับมาได้ยินอีกครั้งด้วยการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมที่สามารถรักษาได้ภายในประเทศ

ทั้งนี้ การรักษาด้วยวิธีฝังประสาทหูเทียมในประเทศไทยก็ยังถือว่ามีต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น นอกจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการดูแลใหม่ ๆ เพื่อค้นหาแนวทางสนับสนุนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินแล้ว Cochlear Thailand ยังขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และทำให้ผู้ที่สูญเสียการได้ยินในประเทศไทยได้เชื่อมต่อกับผู้อื่นและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากที่สุด โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเป็นตัวเลือกในราคาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น และในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ที่สูญเสียการได้ยินที่มีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมมากขึ้นด้วยมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (Deaf Thai Foundation) ซึ่งมีโครงการอย่าง “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” เพื่อมอบทุนลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดประสาทหูเทียมสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กอายุ 0-3 ปี

สิทธิบัตรทองกับ สปสช.

โดยล่าสุด ทางสปสช. ได้มีการเพิ่มบริการการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดทุกคนที่มีสัญชาติไทยภายใต้สิทธิประโยชน์ระบบบัตรทองในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงกำลังผลักดันให้สามารถใช้สิทธิในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ชุดหูประสาทหูเทียม เพื่อใช้ในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในเด็กอายุไม่เกิน 5 ปีในกรณีที่ตรวจคัดกรองแล้วพบปัญหาสูญเสียการได้ยินด้วย ผู้ปกครองที่สงสัยว่าบุตรหลานมีปัญหาทางการได้ยิน สามารถพาไปโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาได้ หรือคนทั่วไปที่สนใจต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดกรองและการสูญเสียการได้ยิน สามารถติดตาม Cochlear Thailand ได้ที่ Facebook : Cochlear Thailand หรือ www.cochlear.com/th

ทีมคุณแม่ลูกอ่อน

ทางทีมงานแอดมินทำ เพจคุณแม่ลูกอ่อน (momandbaby) นี้ขึ้นมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณแม่และเด็ก ทั้งข้อมูลก่อนคลอด และหลังคลอดมาให้คุณแม่มือใหม่ที่ต้องการทราบข้อมูลในหลายๆด้านเกี่ยวกับการมีลูกน้อย รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆของทั้งคุณแม่และคุณลูกค่ะ

Featured post

โพสต์ที่อยากให้คุณแม่อ่าน

 1. 336 ชื่อจีนความหมายดี ๆ มีให้ลูกสาวและลูกชาย

 2. วิธีสต๊อก นมแม่ และการจัดเรียงให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็น

 3. 10 อาหารว่างคนท้อง และลูกน้อยในครรภ์

 4. หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร? นับยังไง ไม่ท้องจริงหรือ

 5. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564

 6. 10 นิทานอีสป กับ 10 หนังสือนิทาน 2 ภาษา ปลูกฝังเรื่องราวดี ๆ สอนใจเด็ก ๆ

 7. ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

 8. 14 นิทานพื้นบ้านของไทย สอนใจเด็กได้ดี

หมวดหมู่โพสต์

บทความล่าสุด

 1. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร ก.ไก่

 2. รู้จักโพรไบโอติกส์ 9 สายพันธุ์ ดีต่อลำไส้และระบบเจริญพันธุ์

 3. TOP 5 ปรอทวัดไข้ ยี่ห้อไหนดี ที่ต้องมีติดบ้าน

 4. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร อ.อ่าง

 5. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร ฌ.เฌอ

รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

 1. เปรียบเทียบนมผงสูตร 1 ในท้องตลาด สารอาหารที่น่าสนใจ

 2. 4 แปรงสีฟันเด็กยุคใหม่ แบรนด์ไหนใช้ดี เทียบแบรนด์ต่อแบรนด์

 3. รีวิวเปรียบเทียบชัดๆ ล้างจมูกให้ลูกด้วย Hashi Plus VS ไซริงค์

 4. รีวิว แชมพูสบู่เหลว Head to toe 5 แบรนด์ เทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์

 5. รีวิว นมผง สำหรับลูกน้อย 11 ยี่ห้อ ละเอียดยิบ ปี 2566 พร้อมหลักการเลือกซื้อนมผงให้ลูกน้อย

 6. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 7. 12 คาร์ซีท ยี่ห้อไหนดี 2023 ปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มราคา

 8. 10 แป้งเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 ปกป้อง อ่อนโยนต่อผิวลูก

 9. 10 เครื่องปั๊มนม ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ใช้งานง่าย ปั๊มเกลี้ยงเต้า

 10. 10 เบบี้โลชั่น ยี่ห้อไหนใช้ดี 2023 เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกได้ดั่งใจแม่

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 1. 5 ที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพ 2566 อิน ไม่มีเอ้าท์

 2. 5 พิกัดเช็คอิน ที่เที่ยวโคราช เมืองย่าโม

 3. 6 ที่เที่ยวเชียงใหม่ สำหรับครอบครัว ลูกแฮปปี้ พ่อแม่ดี๊ด๊า

 4. 5 พิกัด พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

 5. 8 ที่เที่ยวครอบครัว หน้าหนาว ที่ไม่ควรพลาด

 6. 6 สถานที่พาลูกเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาการ

TOP