ฝึกเด็กว่ายน้ำ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ และกล้าตัดสินใจ

เลี้ยงลูก
JESSIE MUM

การฝึกเด็กว่ายน้ำถือว่าเป็นการเสริมทักษะเด็กที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับเด็กเล็ก เพราะนอกจากจะเป็นการเสริมทักษะแล้ว ยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำที่ถือว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่จะส่งผลดีให้แก่ร่างกายของเด็กอีกด้วย ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมประโยชน์ในการสอนลูกให้ว่ายน้ำเป็นตั้งแต่ยังเล็กมาให้คุณแม่ได้ทราบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและเพิ่มความสบายใจในการฝึกสอนลูกมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการฝึกเด็กว่ายน้ำตั้งแต่ยังเล็ก

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

การฝึกเด็กว่ายน้ำจะช่วยสร้างเซลล์ที่สำคัญของสมอง อย่างส่วนคอร์ปัสแคลโลซัมซึ่งเป็นเส้นใยมัดของประสาทที่มีการเชื่อมต่อระหว่างสมองซีกซ้ายและขวา เซลล์สมองในส่วนนี้จะช่วยพัฒนาเสริมทักษะเด็กให้สามารถเรียนรู้ทางวิชาการได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการอ่าน การสื่อสาร ที่จะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ นอกจากนี้การเคลื่อนไหวร่างกายเหล่านี้ยังช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจได้อีกด้วย

เสริมสร้างความมั่นใจ

หากคุณแม่มีส่วนร่วมในการฝึกเด็กว่ายน้ำด้วย จะทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองสูง เพราะความสัมพันธ์ของแม่และเด็ก จะช่วยส่งเสริมทักษะในการเข้าสังคม ความทะเยอทะยาน ทำให้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้มากยิ่งขึ้น มีความคิดความอ่านและเห็นคุณค่าของตนเอง

ลดช่วยความเสี่ยงในการจมน้ำ

เพราะสาเหตุของการจมน้ำ ถือว่าเป็นอันดับต้น ๆ ที่พบได้มากในวัยเด็ก แม้ว่าจะเป็นการจมน้ำในสระน้ำหรืออ่างน้ำภายในตัวบ้านก็ตาม ดังนั้น การฝึกทารกว่ายน้ำจะช่วยทำให้เด็กมีทักษะการว่ายน้ำและพื้นฐานในการเอาชีวิตรอดในน้ำติดตัวตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์อันคับขันเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย จากผลการวิจัยยังพบว่าหากมีการฝึกสอนให้ลูกว่ายน้ำเป็นตั้งแต่ยังเด็ก ช่วยลดอัตราการจมน้ำของเด็กได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ช่วงอายุที่เหมาะแก่การฝึกเด็กว่ายน้ำ

สิ่งที่คุณแม่กังวลใจในการฝึกเด็กว่ายน้ำคงไม่พ้นในเรื่องวัยที่สามารถสร้างความไม่สบายใจในการพาเด็กที่อายุยังน้อยลงเล่นน้ำได้ อย่างไรก็ตาม ตามที่แพทย์แนะนำวัยเด็กที่เหมาะสมแก่การฝึกสอนว่ายน้ำมากที่สุด นั่นก็คือทารกที่มีอายุมากกว่า 6 สัปดาห์ หากมีอายุที่น้อยกว่านี้ อาจส่งผลในเรื่องของการติดเชื้อ เพราะทารกยังมีความแข็งแรงที่ไม่มากนัก

สำหรับการเลือกใช้สระน้ำที่เหมาะสมสำหรับการฝึกทารกว่ายน้ำ ควรเลือกใช้บริการสระน้ำที่มีอุณหภูมิของน้ำที่ค่อนข้างอุ่น อยู่ในช่วง 32 องศาเซลเซียสจะเหมาะสมที่สุด และจะต้องไม่มีสารคลอรีนผสมอยู่ในนั้น เนื่องจากทารกยังมีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรง และหากใช้อุณหภูมิน้ำที่ต่ำกว่าที่แนะนำ อาจส่งผลให้น้ำมีระดับของความเย็นที่มากเกินไป จนส่งผลเสียต่อทารกได้

เคล็ดลับในการเตรียมตัวก่อนฝึกเด็กว่ายน้ำ

แช่น้ำในอ่างเพื่อสร้างความคุ้นชิน

ในช่วงแรกของการฝึกสอน เพื่อสร้างความคุ้นชินให้แก่เด็ก คุณแม่ควรทดลองให้เด็กลองนั่งแช่น้ำในอ่างร่วมกับคุณแม่ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ให้เด็กรู้สึกปลอดภัยที่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย จากนั้นให้เทน้ำลงบนศีรษะและใบหน้าของเด็กทีละน้อย

สร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกสนุก

ในการฝึกสอนว่ายน้ำในช่วงแรก ควรมีผู้ปกครองลงไปว่ายน้ำร่วมกับเด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน ให้ลูกรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยที่มีคุณแม่อยู่ด้วย และจะทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าการว่ายน้ำในสระเป็นเรื่องที่สนุก

หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่ทำให้ลอยตัวในน้ำ

เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ อาจสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้แก่เด็กได้ รวมถึงอุปกรณ์ในการช่วยลอยตัวเหล่านี้ จะส่งผลทำให้ร่างกายของเด็กมีการตั้งฉากเข้ากับพื้นน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดหลักในการว่ายน้ำ ที่จะต้องใช้การทรงตัวของท่าว่ายในลักษณะให้ร่างกายขนานกับผิวน้ำ

อุ้มเด็กในน้ำด้วยท่าที่เหมาะสม

ในช่วงแรกของการฝึกสอน จำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองอยู่ร่วมกับเด็กด้วย การสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กในอีกรูปแบบหนึ่ง คือการอุ้มลูกน้อย โดยการสอดมือเข้าประคองที่ใต้รักแร้ของเด็ก ให้ร่างกายของเด็กสัมผัสกับผิวน้ำ เพื่อให้ลูกน้อยของคุณแม่รับรู้การเคลื่อนไหวของน้ำว่าเป็นอย่างไร

ความปลอดภัยต้องมาก่อน

หากการฝึกสอนทารกว่ายน้ำ อยู่ในช่วงระยะที่เด็กสามารถที่จะทรงตัวและสามารถว่ายน้ำด้วยตนเองได้แล้ว สิ่งที่คุณแม่ไม่ควรที่จะละเลย นั่นก็คือความปลอดภัย ดังนั้น ควรเฝ้าดูตลอดเวลา และพร้อมช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นกับลูกน้อย

สัญญาณเตือนของอาการจมน้ำที่คุณแม่ควรรู้

การเฝ้าดูการว่ายน้ำของลูกเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย จะช่วยทำให้คุณแม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เด็กได้อย่างทันท่วงที เพราะอาจเป็นสัญญาณการจมน้ำของเด็กได้

 • ศีรษะของเด็กจมอยู่ในน้ำ
 • มีการเชิดหน้าขึ้นและพยายามอ้าปาก
 • ตาเหลือกหรือหลับตา
 • มีการออกแรงพยายามว่ายน้ำ หรือ พยายามที่จะม้วนตัวภายในน้ำ

หลังจากรู้ประโยชน์จากการฝึกเด็กว่ายน้ำช่วยให้สังเกตอาการจมน้ำของลูกน้อยได้แล้ว ยังช่วยให้คุณแม่สามารถตัดสินใจในการส่งลูกเข้าฝึกว่ายน้ำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กและยังช่วยเพิ่มทักษะในการเอาชีวิตรอดของเด็กภายในอนาคตให้ติดตัวไปตลอดชีวิต

Featured post

โพสต์ที่อยากให้คุณแม่อ่าน

 1. 346 ชื่อจีนความหมายดี ๆ มีให้ลูกสาวและลูกชาย

 2. วิธีสต๊อก นมแม่ และการจัดเรียงให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็น

 3. 10 อาหารว่างคนท้อง และลูกน้อยในครรภ์

 4. หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร? นับยังไง ไม่ท้องจริงหรือ

 5. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564

 6. 10 นิทานอีสป กับ 10 หนังสือนิทาน 2 ภาษา ปลูกฝังเรื่องราวดี ๆ สอนใจเด็ก ๆ

 7. ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

 8. 14 นิทานพื้นบ้านของไทย สอนใจเด็กได้ดี

หมวดหมู่โพสต์

บทความล่าสุด

 1. เช็คลิสต์ “ของเตรียมคลอด” “ของใช้เด็ก” “ของใช้หลังคลอด” เพื่อใช้หลังคลอดที่จำเป็น

 2. 8 อาหารที่แม่ให้นมห้ามทาน

 3. แนะวิธีเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่อย่างถูกวิธี

 4. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 5. White Noise เสียงคลื่นความถี่ที่กล่อมลูกให้หลับฝันดี เพิ่มสมาธิได้อีกด้วย

รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

 1. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 2. เปรียบเทียบนมผงสูตร 1 ในท้องตลาด สารอาหารที่น่าสนใจ

 3. 4 แปรงสีฟันเด็กยุคใหม่ แบรนด์ไหนใช้ดี เทียบแบรนด์ต่อแบรนด์

 4. รีวิวเปรียบเทียบชัดๆ ล้างจมูกให้ลูกด้วย Hashi Plus VS ไซริงค์

 5. รีวิว แชมพูสบู่เหลว Head to toe 5 แบรนด์ เทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์

 6. รีวิว นมผง สำหรับลูกน้อย 11 ยี่ห้อ ละเอียดยิบ ปี 2566 พร้อมหลักการเลือกซื้อนมผงให้ลูกน้อย

 7. 12 คาร์ซีท ยี่ห้อไหนดี 2023 ปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มราคา

 8. 10 แป้งเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 ปกป้อง อ่อนโยนต่อผิวลูก

 9. 10 เครื่องปั๊มนม ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ใช้งานง่าย ปั๊มเกลี้ยงเต้า

 10. 10 เบบี้โลชั่น ยี่ห้อไหนใช้ดี 2023 เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกได้ดั่งใจแม่

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 1. 5 ที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพ 2566 อิน ไม่มีเอ้าท์

 2. 5 พิกัดเช็คอิน ที่เที่ยวโคราช เมืองย่าโม

 3. 6 ที่เที่ยวเชียงใหม่ สำหรับครอบครัว ลูกแฮปปี้ พ่อแม่ดี๊ด๊า

 4. 5 พิกัด พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

 5. 8 ที่เที่ยวครอบครัว หน้าหนาว ที่ไม่ควรพลาด

 6. 6 สถานที่พาลูกเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาการ

TOP