ส่งลูกเข้าเรียนเตรียมอนุบาลดีหรือไม่ จำเป็นหรือเปล่า?

ส่งลูกเข้าเรียนเตรียมอนุบาลดีหรือไม่ จำเป็นหรือเปล่า?
การเลี้ยงลูกวัย 1-3 ขวบ

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเมื่อมีลูกก็ต้องการปูพื้นฐานชีวิตของเค้าให้ดีที่สุด อยากให้ลูกได้มีความรู้ เป็นเด็กดี ร่างกายแข็งแรง และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

การเรียน” คือ สิ่งสำคัญที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะสามารถให้ลูกได้ แต่…สิ่งสำคัญคือ ด้วยความที่ลูกยังเล็ก ไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจว่าจะส่งลูกเข้าเรียนเตรียมอนุบาลดีหรือไม่? วันนี้โน้ตมีข้อมูลทั้งข้อดีและข้อเสียมาฝาก เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

Youtube : ส่งลูกเข้าเรียนเตรียมอนุบาลดีหรือไม่ จำเป็นหรือเปล่า?

สาเหตุที่ต้องส่งลูกเข้าเรียนเตรียมอนุบาล

ต้องบอกว่าแต่ละครอบครัวมีความจำเป็นต่างกัน ซึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจเอาลูกเข้าเรียนเตรียมอนุบาลมีดังนี้ค่ะ

พ่อแม่ทำงานนอกบ้านทั้งคู่ ไม่มีคนช่วยเลี้ยง

พ่อแม่ทำงานนอกบ้านทั้งคู่ ไม่มีคนช่วยเลี้ยง

อย่างที่เรารู้กันว่าครอบครัวคนไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมือง ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และค่าใช้จ่ายต่อหัวของเด็กคนหนึ่งช่างแพงเหลือเกิน เหล่านี้จึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันทำมาหากิน ไม่มีใครมาช่วยเลี้ยง การส่งลูกเข้าเรียนเตรียมอนุบาลจึงดูเป็นทางออกที่ดีที่สุด

เพื่อรับสิทธิการได้เข้าเรียนในชั้นอนุบาล

เพื่อรับสิทธิการได้เข้าเรียนในชั้นอนุบาล

ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกเข้าเรียนที่ไหนนั้น เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะหาข้อมูลของโรงเรียนนั้นๆ มาก่อน ยิ่งในปัจจุบันเรื่องของ “สถานศึกษา” เป็นเรื่องที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ดังนั้น ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกได้เรียนในระดับชั้นอนุบาลที่ไหน ส่วนใหญ่ก็มักจะให้ลูกได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนั้นๆ ก่อน เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการเข้าเรียนในชั้นถัดๆ ไป

ฝึกลูกในการปรับตัวด้านต่างๆ

ฝึกลูกในการปรับตัวด้านต่างๆ

ข้อนี้เป็นอะไรที่ทุกครอบครัวให้ความสำคัญ อยากให้ลูกมีพื้นฐานที่ดีในหลายๆ ด้าน อาทิ การเข้าสังคม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ฯลฯ

ข้อดี ข้อเสีย ของการให้ลูกเข้าเรียนเตรียมอนุบาล

ข้อมูลที่โน้ตจะแชร์ดังต่อไปนี้ อยากให้คุณพ่อคุณแม่เก็บเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะคะ

ข้อดี

พัฒนาการที่ดีทั้งด้านสังคมและอารมณ์

พัฒนาการที่ดีทั้งด้านสังคมและอารมณ์

เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวางและมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทำให้เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสังคมและมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่ดี

ปูพื้นฐานความรู้ทางวิชาการในบางอย่าง

ปูพื้นฐานความรู้ทางวิชาการในบางอย่าง

อาทิ งานศิลปะ (ฝึกกล้ามเนื้อมือ) การร้องเพลง การนับเลข ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเล่านิทาน และกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องและกลางแจ้ง เป็นต้น

ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน

ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน

อาทิ ความรับผิดชอบต่อตนเอง การมีระเบียบวินัย การเข้าแถว แปรงฟัน ล้างมือ หรือแม้กระทั่งการเก็บที่นอนของตนเอง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กดูโตขึ้น (คุณพ่อคุณแม่จะดีใจมากค่ะ เมื่อเห็นลูกทำได้)

พัฒนาการที่ดีทางร่างกาย

พัฒนาการที่ดีทางร่างกาย

เพราะเด็กๆ จะได้ออกกำลังกายไม่ว่าจากการเรียนวิชาพละศึกษาหรือการที่เด็กๆ ได้เล่นที่สนามเด็กเล่น ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของเด็กถูกใช้งาน เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ดี

ข้อเสีย

ขาดพื้นฐานความรักความอบอุ่น

ขาดพื้นฐานความรักความอบอุ่น

ในหนึ่งห้องจะมีครูและพี่เลี้ยง รวมกันแล้วอย่างมากไม่เกิน 3 คน (ของที่โรงเรียนน้องมินมี 2 คน ครู 1 ท่าน พี่เลี้ยง 1 ท่าน) ดังนั้น ทำให้การดูแลจะถูกกระจายให้เด็กทุกๆ คนในห้อง ทำให้ไม่สามารถจะดูแลได้แบบตัวต่อตัว ซึ่งต่างจากเวลาที่เด็กอยู่ที่บ้าน เค้าจะได้รับทั้งความรักและความใส่ใจเต็มที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของเด็กที่ควรได้รับในวัยนี้

ลูกยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้

ลูกยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้

เด็กแต่ละคนต่างกัน แม้กระทั่งในเรื่องของพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ก็ต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้เร็ว ในขณะที่เด็กบางคนยังเล็กเกินไปที่จะเอาเรื่องวินัย เรื่องการปรับตัว เรื่องวิชาการไปให้เค้าในวันที่เค้ายังไม่พร้อม เหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดอาการไม่อยากไปโรงเรียน เพราะไม่สนุกเหมือนอยู่ที่บ้าน

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

โดยเฉพาะถ้าเป็นโรงเรียนเอกชน เพราะครูจะมีความรู้ มีทักษะ และมีแนวทางการสอนที่มีแบบแผน

ป่วยบ่อย

ป่วยบ่อย

หลายๆ ท่านรู้ดีว่าภูมิคุ้มกันเด็กนั้นยังมีน้อย ยังพัฒนาไม่เต็มที่ จะคุมก็ไม่ได้ เพราะเราไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลา การทำประกันเด็กช่วยได้เยอะค่ะ^^ ครอบครัวโน้ตได้ยินมาว่าทำถึง 2 กรมธรรม์ แต่ส่วนนี้คุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาดูนะคะ เพราะแต่ละบริษัทก็มีเงื่อนไขต่างกัน

การส่งลูกเข้าเรียนเตรียมอนุบาลจะจำเป็นหรือไม่? อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่า เราติดปัญหาในเรื่องไหนบ้าง หรือเรื่องไหนที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก เพราะพื้นฐานของลูกเป็นสิ่งสำคัญ แนวทางการเลี้ยงของแต่ละครอบครัวก็สำคัญไม่แพ้กัน พิจารณากันดีๆ นะคะ


แม่โน้ต

3,519,232 views

Mommy Blogger ที่มียอดวิวในเว็บไซต์ simplymommynote.net มากกว่า 200,000 วิว ต่อเดือน ใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบ Tradigital รักการเขียน มีลูกสาว และครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราว ชอบเรียนรู้เรื่องจิตวิทยา และสิ่งใหม่ ๆ IG : notepatsita Facebook

Profile

บทความแนะนำ