รวมของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการรอบด้านให้ลูก

การเลี้ยงลูกวัย 3-5 ขวบ
JESSIE MUM

อีกหนึ่งเรื่องที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ห่วงก็คือเรื่อง “พัฒนาการของลูก” ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ หรือด้านสติปัญญา อย่างน้อยก็อย่าให้ช้าเกินไปเป็นใช้ได้ เพราะเด็กแต่ละคนต่างกัน พัฒนาการในด้านต่างๆ ก็ต่างกัน เร็ว-ช้า แต่สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยลูกได้คือ วิธีการเลี้ยงลูกค่ะ หมายรวมถึงเรื่องของการเล่นของเล่นในแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นพัฒนาการ ว่าแต่จะเล่นอย่างไรให้ได้ประโยชน์ด้วย สนุกด้วย และเป็นการกระตุ้นพัฒนาการไปด้วย หรือถ้าต้องการเสริมพัฒนาการเฉพาะด้านจะต้องเล่นของเล่นอะไรดี? วันนี้โน้ตมีคำตอบค่ะ

ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกาย

สำหรับพัฒนาการด้านร่างกายนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่

ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ได้แก่ กล้ามเนื้อต้นขา กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อหน้าอก เป็นต้น

ของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น เช่น ชิงช้า ไม้กระดก ไม้ลื่น สะพานเชือก บันไดงู กระดานทรงตัว อุโมงค์ เป็นต้น
 2. ของเล่นอื่น ๆ เช่น รถจักรยานขนาดเล็ก รถถีบ หรือรถลาก เป็นต้น

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่ กล้ามเนื้อนิ้วมือ และกล้ามเนื้อตา เป็นต้น เป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้หยิบจับสิ่งต่างๆ

ของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือกับสายตา เช่น การเล่นรูดซิป การร้อยลูกปัด หรือการหนีบไม้หนีบเล่น ร้อยเชือก ร้อยดอกไม้ เรียงสี เป็นต้น แต่คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนะคะ
 2. ของเล่นอื่น ๆ เช่น การต่อบล็อกไม้ บล็อกพลาสติก บล็อกชุด บล็อกกลวง หรือตัวต่อพลาสติกต่างๆ เป็นต้น

ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการด้านอารมณ์

ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการด้านอารมณ์

พัฒนาการด้านอารมณ์ คือ พัฒนาการที่เด็กสามารถแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ได้ เช่น รัก ชอบ พอใจ ไม่พอใจ โกรธ เกลียด กลัว ตลอดจนเด็กสามารถที่จะแยกแยะความรู้สึก ความลึกซึ้ง การควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเด็กสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีและนับถือตัวเองได้ยิ่งดีค่ะ เพราะสิ่งนี้จะเป็นส่วนสำคัญของพัฒนาการด้านสังคมในอนาคต หากเด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดีและเหมาะสม เค้าจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้และเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการด้านอารมณ์
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • เครื่องดนตรี ได้แก่ กรับ รำมะนา กลอง อังกะลุง เครื่องเคาะจังหวะต่างๆ เป็นต้น
 • อุปกรณ์สำหรับทำงานศิลปะ ได้แก่ สีโปสเตอร์ สีเทียน สีไม้ สีน้ำ ดินน้ำมัน แป้งโด ดินเหนียว ปั้นขี้เลื่อย กรรไกร กาว การพับกระดาษ การฉีก และการปะกระดาษ เป็นต้น

ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญา

ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญา

พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง การที่เด็กสามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในด้านการจดจำ การรู้จักคิด รวมถึงการใช้เหตุผลในการคิดแก้ไขปัญหา โดยสิ่งเหล่านี้เด็ก ๆ จะเรียนรู้ผ่านการประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ การจับต้อง การมองเห็น การได้ยิน การรู้รส และการได้กลิ่น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาได้เป็นอย่างดี

ของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญา
เป็นเกมที่ส่งเสริมให้เด็กเล่นแล้วรู้จักเรียนรู้ รู้จักสังเกต และรู้จักการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเกมที่ใช้ในการฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ จะมีทำไว้เป็นกล่องหรือเป็นเซ็ท เป็นเกมที่มีกฎเกณฑ์ มีกติกา ที่กำหนดขอบเขตเอาไว้ชัดเจน ได้แก่ เกมภาพสัมพันธ์ เกมภาพตัดต่อ เกมจับคู่ เกมตารางความสัมพันธ์ หรือเกมต่อแต้มอย่างโดมิโน เป็นต้น

เพราะพัฒนาการของลูกเป็นสิ่งสำคัญ จริงอยู่ที่เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่ช้าหรือเร็วต่างกันบ้าง แต่จะเป็นสิ่งที่ดีกว่า หากคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจและดูแลลูกน้อยให้ลูกน้อยได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์สมวัย (แม้บางอย่างอาจมีช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องกดดันลูกนะคะ) ด้วยการเล่นกับลูก เพราะการเล่นกับลูกนอกจากจะเป็นการกระตุ้นในเรื่องของพัฒนาการแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างรอยยิ้มให้คนทั้งครอบครัวอีกด้วยนะคะ

Featured post

โพสต์ที่อยากให้คุณแม่อ่าน

 1. 346 ชื่อจีนความหมายดี ๆ มีให้ลูกสาวและลูกชาย

 2. วิธีสต๊อก นมแม่ และการจัดเรียงให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็น

 3. 10 อาหารว่างคนท้อง และลูกน้อยในครรภ์

 4. หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร? นับยังไง ไม่ท้องจริงหรือ

 5. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564

 6. 10 นิทานอีสป กับ 10 หนังสือนิทาน 2 ภาษา ปลูกฝังเรื่องราวดี ๆ สอนใจเด็ก ๆ

 7. ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

 8. 14 นิทานพื้นบ้านของไทย สอนใจเด็กได้ดี

หมวดหมู่โพสต์

บทความล่าสุด

 1. เช็คลิสต์ “ของเตรียมคลอด” “ของใช้เด็ก” “ของใช้หลังคลอด” เพื่อใช้หลังคลอดที่จำเป็น

 2. 8 อาหารที่แม่ให้นมห้ามทาน

 3. แนะวิธีเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่อย่างถูกวิธี

 4. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 5. White Noise เสียงคลื่นความถี่ที่กล่อมลูกให้หลับฝันดี เพิ่มสมาธิได้อีกด้วย

รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

 1. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 2. เปรียบเทียบนมผงสูตร 1 ในท้องตลาด สารอาหารที่น่าสนใจ

 3. 4 แปรงสีฟันเด็กยุคใหม่ แบรนด์ไหนใช้ดี เทียบแบรนด์ต่อแบรนด์

 4. รีวิวเปรียบเทียบชัดๆ ล้างจมูกให้ลูกด้วย Hashi Plus VS ไซริงค์

 5. รีวิว แชมพูสบู่เหลว Head to toe 5 แบรนด์ เทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์

 6. รีวิว นมผง สำหรับลูกน้อย 11 ยี่ห้อ ละเอียดยิบ ปี 2566 พร้อมหลักการเลือกซื้อนมผงให้ลูกน้อย

 7. 12 คาร์ซีท ยี่ห้อไหนดี 2023 ปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มราคา

 8. 10 แป้งเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 ปกป้อง อ่อนโยนต่อผิวลูก

 9. 10 เครื่องปั๊มนม ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ใช้งานง่าย ปั๊มเกลี้ยงเต้า

 10. 10 เบบี้โลชั่น ยี่ห้อไหนใช้ดี 2023 เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกได้ดั่งใจแม่

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 1. 5 ที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพ 2566 อิน ไม่มีเอ้าท์

 2. 5 พิกัดเช็คอิน ที่เที่ยวโคราช เมืองย่าโม

 3. 6 ที่เที่ยวเชียงใหม่ สำหรับครอบครัว ลูกแฮปปี้ พ่อแม่ดี๊ด๊า

 4. 5 พิกัด พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

 5. 8 ที่เที่ยวครอบครัว หน้าหนาว ที่ไม่ควรพลาด

 6. 6 สถานที่พาลูกเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาการ

TOP