ตั้งครรภ์เกินกำหนด อันตรายไหม?

ตั้งครรภ์เกินกำหนด อันตรายไหม?
การคลอดและหลังคลอด

ตั้งครรภ์เกินกำหนด อันตรายหรือไม่ อาจเป็นข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ เพราะทุกการตั้งครรภ์ของคุณแม่นั้น ย่อมหวังให้ลูกคลอดออกมามีความแข็งแรงอย่างมากที่สุด ดังนั้น การเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่คุณแม่มักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเสมอ จึงมักเกิดคำถามขึ้นว่า หากอายุครรภ์เกิน 40 สัปดาห์ แต่ไม่มีอาการเจ็บท้องคลอด แบบนี้ถือว่ามีความผิดปกติ และจะเกิดผลเสียกับครรภ์หรือไม่ มาเช็คกันเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ตั้งครรภ์เกินกำหนด เป็นอย่างไร

อายุครรภ์เท่าใด จึงจะเรียกว่าเกินกำหนด น่าจะเป็นคำถามที่คุณแม่หลาย ๆ คนมักจะเกิดคำถามตามมา เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ จะเป็นการตั้งครรภ์ที่มีอายุเกินมากกว่า 40-42 สัปดาห์ หรือมากกว่าจำนวน 294 วัน โดยแพทย์จะมีการสอบถามประจำเดือนวันสุดท้ายของคุณแม่ เพื่อนับจำนวนสัปดาห์ในการตั้งครรภ์ ซึ่งจะเป็นการนับอายุครรภ์นั่นเอง

อายุครรภ์เกิน ผิดปกติหรือไม่

อย่างไรก็ตาม การนับอายุครรภ์หรือการคำนวณอายุครรภ์ที่มีความคลาดเคลื่อนก็มีความสำคัญคุณแม่จำเป็นจะต้องจดจำวันสุดท้ายของประจำเดือนไว้ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้สำหรับการคำนวณโดยแพทย์เมื่อถึงเวลาต้องเดินทางไปฝากครรภ์ และการที่อายุครรภ์เกินกำหนดนั้นย่อมมีความเสี่ยงและมีปัจจัยหลาย ๆ ด้าน โดยจะมีการแบ่งออก ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงต่อคุณแม่

อาจได้รับการผ่าคลอด

มีโอกาสที่จะได้รับการผ่าคลอด เนื่องจากว่าการตั้งครรภ์ที่มีอายุเกินกว่า 40 สัปดาห์นั้น อาจทำให้ทารกในครรภ์ มีขนาดตัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลอันตรายต่อคุณแม่ เพราะต้องใช้เครื่องมือหลาย ๆ อย่างในการทำคลอด รวมถึงต้องใช้เครื่องดูดสุญญากาศเพื่อช่วยในการคลอดด้วย

ตกเลือด

คุณแม่มีโอกาสตกเลือดหลังจากหลังคลอด มากกว่าการคลอดครรภ์ที่มีอายุปกติ เมื่อทารกมีขนาดตัวที่ใหญ่มากขึ้น ก็จะส่งผลให้มดลูกขยายตัว และหดตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์

เสียชีวิตในครรภ์

เมื่ออายุครรภ์เกินกำหนด อาจส่งผลให้ทารกมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตภายในครรภ์ได้ ยิ่งอายุครรภ์มากเท่าใด ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

สำลักน้ำคร่ำ

ทารกมีโอกาสสำลักน้ำคร่ำ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจของเด็กได้ หลังจากการคลอด

เส้นประสาทถูกทำลาย

เมื่อทารกมีขนาดตัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นภายในครรภ์ อาจส่งผลเสียต่อเส้นประสาทในขณะทำคลอดปกติ

ทารกขาดออกซิเจน

อายุครรภ์ที่เกินกำหนดของคุณแม่ อาจทำให้เกิดผลของรกเสื่อมได้ซึ่งจะทำให้ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน และเด็กจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร

สาเหตุของการตั้งครรภ์ที่เกินกำหนด

การตั้งครรภ์เกินกำหนดนั้น ยังไม่มีผลชี้ชัดที่แน่นอน แต่แพทย์ก็ได้กำหนดสาเหตุที่อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์ที่เกินกำหนดไว้ ซึ่งจะมีความผิดปกติ ดังต่อไปนี้

  • ต่อมบริเวณใต้สมองเกิดความผิดปกติ
  • ต่อมหมวกไตฝ่อ
  • คุณแม่เคยมีประวัติในการตั้งครรภ์เกินกำหนดมาก่อนแล้ว
  • เกิดความผิดปกติขึ้นกับฮอร์โมน หรือความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่มีชื่อว่า Placental Sulfatase deficiency ที่ทำให้เกิดความผิดปกติต่อการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนให้มีจำนวนน้อยลง ซึ่งทำให้คุณแม่ไม่มีอาการเจ็บครรภ์คลอด และปากมดลูกไม่เปิด หรือไม่พร้อมที่จะนำเข้าสู่กระบวนการในการคลอด

อย่างไรก็ตาม การตั้งครรภ์เกินกำหนดยังสามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรกอีกด้วย ในบางรายอาจเกิดจากข้อผิดพลาดหรือสาเหตุของการนับอายุครรภ์ที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากว่าคุณแม่ไม่สามารถจำวันที่มีประจำเดือนวันสุดท้ายได้ ซึ่งจะทำให้มีการคำนวณอายุครรภ์ที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากเดิมจำนวนหลายวัน

ลักษณะของทารกจากการตั้งครรภ์ที่เกินกำหนด

ลักษณะดังต่อไปนี้ จะเป็นลักษณะของทารกที่เกิดจากการตั้งครรภ์ที่เกินกำหนด ซึ่งสามารถสังเกตได้ ดังต่อไปนี้

  • เด็กทารกมีผิวหนังที่แห้งแตกและเหี่ยวย่น รวมถึงผิวหนังหลุดลอก อันเกิดมาจากการสูญเสียไขมันที่บริเวณใต้ผิวหนัง
  • เด็กทารกจะมีขี้เทาเคลือบบริเวณตามตัวจำนวนมาก
  • เด็กทารก มีรูปร่างที่ผอมแห้ง คล้ายกับลักษณะของการขาดสารอาหาร แต่ยังตอบสนองได้ตามปกติ หรือมีอาการตื่นตัว
  • เด็กทารกจะมีลักษณะหน้าตาที่ดูแก่กว่าเด็กทารกที่คลอดตามปกติทั่วไป รวมถึงบริเวณเล็บมือและเล็บเท้า อาจมีความยาวมากกว่าปกติ

การดูแลรักษาและการตรวจติดตามสุขภาพทารกภายในครรภ์

อย่างไรก็ตาม เมื่อแพทย์พบความเสี่ยงต่อคุณแม่ที่จะมีโอกาสตั้งครรภ์เกินกำหนด แพทย์จะมีการตรวจและติดตามสุขภาพทารกภายในครรภ์เพื่อลดอัตราการความเสี่ยงและอาจเสียชีวิตของทารก โดยแพทย์จะแนะนำให้ทำการตรวจอย่างใกล้ชิดเมื่อคุณแม่มีอายุในการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 41 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลจนถึงคุณแม่เจ็บท้องคลอด หรือจำเป็นจะต้องทำการผ่าคลอด หากพบว่าอาจจะเกิดอันตรายกับทั้งแม่และลูก

ผลสรุปโดยแพทย์ สำหรับสาเหตุที่คุณแม่มีอายุครรภ์เกินกำหนดคลอดนั้น มักเกิดจากปัจจัยทางด้านร่างกายและการที่คุณแม่จำวันสุดท้ายของประจำเดือนผิด แพทย์จะให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาครรภ์และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นกับทั้งสุขภาพกายและจิตใจของคุณแม่เพื่อส่งผลให้ทารกคลอดออกมาได้อย่างราบรื่น และมีสุขภาพที่แข็งแรง


ผึ้ง

45,812 views

อดีตพนักงานประจำที่ผันตัวมาเป็นนักเขียน หลงใหลการดื่มกาแฟ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ชอบเรื่องตลก เล่นเกมกับลูกบ้าง ดูซีรีส์เรื่องดังบางเวลา ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

Profile

บทความแนะนำ