รู้ไหมว่า..เด็กนอนน้อยจะมีพัฒนาการช้า

รู้ไหมว่า..เด็กนอนน้อยจะมีพัฒนาการช้า
พัฒนาการเด็กและสุขภาพลูกวัย 1-3 ขวบ

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6.5.2021

หลายครอบครัวมีข้อสงสัยกันมากในเรื่องพัฒนาการของลูกน้อย เพราะส่วนใหญ่คุณแม่มักจะคอยสังเกตอากัปกิริยาของลูกน้อยในช่วงวัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อถึงเวลาของการพัฒนาการในแต่ละวัยก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน

แต่หากพบว่าลูกของคุณไม่สามารถจะปรับตัวหรือมีพัฒนาการ ใหม่ ๆ ในเวลาที่ควรจะเปลี่ยน ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณพ่คุณแม่รู้สึกกังวลใจและพยายามหาสาเหตุว่ามาจากเหตุผลใดกันแน่

ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ไม่ปกติ

เชื่อกันว่ามีหลายสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ทราบได้ว่าลูกน้อยมีพัฒนาการที่ไม่ปกติ หรือเรียกได้ว่า ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ล่าช้า ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก การเคลื่อนไหวร่างกายในเวลาเดินหรือวิ่ง หรือ การพูดเมื่อถึงเวลาที่สามารถพูดได้ หรือหากซ้ำร้ายกว่านั้นคือ เด็กบางคนจะเกิดภาวะพัฒนาการล่าช้าเมื่อเข้าสู่วัยเรียนแล้วก็เป็นได้ ทำให้เราเข้าใจได้ว่าเรื่องของพัฒนาการล่าช้า ไม่ใช่จะทราบได้ในวัยทารก หรือ วัยก่อนเข้าเรียนเท่านั้น และหากเป็นเช่นนั้นอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่สบายใจมากขึ้นเป็นแน่แท้

จากปัญหาในเรื่องพัฒนาการที่ล่าช้าของลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องลองมาทบทวนกันว่า ลูกน้อยของคุณได้มีการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอหรือไม่ เพราะการนอนพักผ่อนน้อยก็เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดมีพัฒนาการที่ล่าช้าได้

ทางการแพทย์ได้ระบุไว้หลายประการเกี่ยวกับการนอนน้อย ทั้งนี้ อาจกล่างโดยสรุปได้ว่า การนอนน้อยไม่ได้มีผลเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีผลมาตั้งแต่วัยเด็กอีกด้วย ซึ่งเราพอจะทราบกันอีว่าสำหรับผู้ใหญ่ควรนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลา 7-9 ชั่วโมง แต่สำหรับเด็กนั้นไม่ได้สอดคล้องกับวัยผู้ใหญ่ เพราะการนอนหลับของเด็กควรมากกว่า 10 ชั่วโมงขึ้นไป ถึงจะเรียกได้ว่ามีความเหมาะสมและสามารถทำให้เด็กเกิดระบบการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์

สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะได้เรียนรู้ก็คือ ถ้าลูกน้อยของคุณนอนไม่เพียงพอหรือนอนน้อยเกินไป จะส่งผลกระทบมากที่สุดต่อระบบทางความคิด รวมไปถึงกระบวนการรับรู้ของเด็กในวัยต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ยังทำให้ประสาทสัมผัสที่ควรจะเป็นในแต่ละช่วงวัยลดลงได้อีกด้วย นอกจากนั้น ยังทำให้พฤติกรรมของเด็กที่ควรจะเติบโตหรือปรับเปลี่ยนไปตามวัยก็ไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ หรือบางครั้งอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็กก็เป็นได้เช่นเดียวกัน

ลูกนอนเต็มที่กับลูกนอนน้อย

หากครอบครัวใดเริ่มพบความผิดปกติในเรื่องพัฒนาการที่ล่าช้าของลูกน้อย

ควรที่จะเริ่มทบทวนการนอนในแต่ละวันของลูกให้มากขึ้น คอยสังเกตว่า ใน 1 วันนั้นลูกของคุณใช้เวลานอนกี่ชั่วโมง เช่น หากเด็กบางคนไม่ยอมที่จะนอนกลางวัน คุณพ่อคุณแม่ก็ควรเริ่มหาวิธีให้ลูกได้นอนกลางวันมากขึ้น หรือหากลูกมักจะตื่นในเวลากลางคืน ก็ควรปรับเปลี่ยนเวลานอนให้เร็วขึ้น หรือ ยืดเวลาการนอนในช่วงเช้าให้มากขึ้น

หรือ หากเป็นการยากในการให้ลูกนอนหลับทั้งเช้าและค่ำ ก็ลองปรับการนอนของลูกให้เป็นหลายช่วงเวลา และอาจะหาวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เด็กมีความต้องการนอนมากขึ้น เช่น คุณแม่สามารถอยู่ใกล้และกล่อมลูกนอนในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้มากขึ้น

อีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือ การหากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของลูกของคุณ เพราะกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ จะทำให้ร่างกายเกิดความต้องการพักผ่อน

ไม่ว่าเด็กวัยไหนก็ตามหากร่างกายได้ใช้พลังงานในการเคลื่อนไหวก็มักจะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าและอยากนอนมากขึ้น ซึ่งก็จะทำให้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกของคุณนอนหลับได้มากขึ้นและรู้สึกดีขึ้นในแต่ละวัน

ทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่อยากนำมาถ่ายทอดให้แก่ทุกครอบครัวได้ทราบกันว่า “การนอน” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ ของเด็ก เพราะนอกจากทำให้เด็กได้พักผ่อนร่างกายแล้ว ยังทำให้พัฒนาการของเด็กเป็นไปได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองสิ่งต่าง ๆ ได้ดีไปตามช่วงวัยของเขาด้วย


Sopa

777,528 views

ชอบดูแลเด็ก ๆ เพราะทำให้รู้สึกมีความสุขเมื่อได้เห็นการเติบโตของพวกเขา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี ก็ยังคงรักเด็กและอยากถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “แม่และเด็ก” รวมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ “คู่รัก” เพราะคิดเสมอว่าทุกสิ่งนี้คือ “ชีวิต”

Profile

บทความแนะนำ