เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ “ซีคมุนท์ ฟร็อยท์”

การเลี้ยงลูกวัยแรกเกิด-1 ขวบ

ซีคมุนท์ ฟร็อยท์” เป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรีย ฟรอยด์มีความเชื่อว่าผู้ใหญ่ตและคนมีนิสัยต่างกันก็เพราะประสบการณ์ในวัยเด็กนั้นต่างกัน การเลี้ยงลูกให้ดีจึงมีความสำคัญมาก ๆ โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต เราไปดูในรายละเอียดกันเลยค่ะ

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ “ซีคมุนท์ ฟร็อยท์”

ฟรอยด์แบ่งพัฒนาการของมนุษย์ต่างจากนักจิตวิทยาท่านอื่น โดยฟรอยด์เชื่อว่ามนุษย์มีอวัยวะที่ไวต่อความรู้สึกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย ซึ่งเรื่องราวในวันนี้ที่โน้ตอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำความเข้าใจก็คือ ลูกต้องการอะไรในแต่ละช่วงวัย? พฤติกรรมของลูกในแต่ละช่วงวัย เพื่อการตอบสนองลูกได้ถูกต้อง

ขั้นปาก (Oral Stage)

ช่วงอายุ 0-18 เดือน
เด็กในวัยนี้จะมีความสุขหากได้รับการตอบสนองทางปาก เช่น การดูดนม การสัมผัสสิ่งต่าง ๆ การเคี้ยว หรือการกัด สังเกตไหมคะว่าทำไมทารกเห็นอะไรก็ชอบหยิบของเข้าปาก เป็นเพราะเค้าอยากเรียนรู้ อยากสัมผัสนั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกในวัยนี้ และตอบสนองลูกได้อย่างเหมาะสม เช่น อาจหาของเล่นที่สามารถเข้าปากได้โดยไม่เป็นอันตราย เมื่อลูกโตขึ้น เขาจะมีบุคลิกภาพที่หมาะสม คือ การรู้จักพูด หรือการใช้ปากให้เหมาะกับสถานการณ์และกาลเทศะค่ะ

กลับกันหากลูกได้รับการตอบสนองที่ไม่เหมาะสม เช่น การให้ลูกหย่านมเร็วเกินไป ดุหรือตีลูกเวลาที่เอาของเข้าปาก เมื่อโตขึ้นอาจส่งผลให้ลูกมีปัญหาด้านบุคลิกภาพได้ค่ะ เช่น พูดมาก ชอบดูดนิ้ว ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่น ชอบสูบบุหรี่ หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง เป็นต้น

ขั้นทวารหนัก (Anal Stage)

ช่วงอายุ 18-3 ปี
เด็กวัยนี้จะมีความพึงพอใจจากการขับถ่าย ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กต้องมีการฝึกการขับถ่ายพอดี หากคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกเข้าห้องน้ำได้อย่างนุ่มนวล โตขึ้นเด็กก็จะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีการบังคับให้ลูกให้ลูกขับถ่ายมากเกินไป เช่น ต้องขับถ่ายให้เป็นเวลา ถ้าไม่ทำตามนี้จะถูกลงโทษ เด็กจะเกิดความไม่พอใจแต่เก็บอยู่ในใจฝังในจิตไร้สำนึกอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน 2 ลักษณะที่ตรงข้าม ซึ่งอาจแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ

บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)

เป็นคนเจ้าระเบียบ จุกจิก ย้ำคิดย้ำทำ กังวลมากไป โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด

บุคลิกภาพแบบอันธพาล (Anti Social)

เป็นคนไม่ยอมคน คัดค้านค่านิยมหรือระเบียบต่าง ๆ ที่วางไว้

ขั้นอวัยวะเพศหรือขั้นความรู้สึกทางเพศแบบแฝง (Phallic Stage)

ช่วงอายุ 3-5 ปี
เด็กจะมีความรู้สึกทางเพศแบบแฝง หมายถึง เด็กไม่ได้อยากมีความรักแบบคู่ครอง แต่หมายถึงความรู้สึกผูกพัน ที่เกิดขึ้นต่อคุณพ่อคุณแม่ที่มีเพศตรงข้ามกับเด็ก เช่น เด็กผู้หญิงก็เริ่มติดคุณพ่อ เด็กผู้ชายก็จะเริ่มติดคุณแม่ เป็นต้น จนทำให้บางครั้งเด็กหญิงอิจฉาคุณแม่ที่คุณพ่อรักคุณแม่ จึงพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของคุณแม่ ในทางตรงข้ามเด็กผู้ชายก็เช่นกัน

หากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบที่ไม่ดี ลูกไม่ศรัทธาในตัวคุณพ่อคุณแม่ เด็กก็จะเปลี่ยนไปเลียนแบบพฤติกรรมของเพศที่ตรงข้ามแทน เช่น เด็กหญิงจะเลียนแบบพ่อ เป็นต้น ทำให้เด็กเป็นลักเพศ (Homosexual)

ขั้นแฝง (Latency Stage)

ช่วงอายุ 6-12 ปี
เป็นช่วงที่เด็กเปลี่ยนผ่านไปสู่วัยรุ่น เด็กจะมีพัฒนาการด้านสังคมและสิตปัญญาที่รวดเร็ว จนบางครั้งถูกมองว่า “แสนรู้” หรือ “แก่แดด” การพูดการจาก็เป็นผู้ใหญ่ พร้อมที่จะเรียนรู้การมีเหตุผล รู้ผิดชอบชั่วดี มีการจับกลุ่มกับเพศเดียวกัน

เด็กวัยนี้ชอบการคิด วิเคราะห์ ให้คุณพ่อคุณแม่ลองหากิจกรรมที่เขาชอบมาให้เขาคิดและวางแผนดูสิค่ะ เขาจะทำออกมาได้ดีทีเดียว

ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (Genital Stage)

ช่วงอายุ 12-18 ปี
ของจริง…ไม่ใช่อะไรค่ะ ลูกจะเริ่มสนใจเพศตรงข้ามอย่างแท้จริงแล้ว โดยจะมีลักษณะที่บ่งถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ดี นอกจากนี้ เด็กวัยนี้จะมีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์และสติปัญญาที่ดีอีกด้วยค่ะ

หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจแล้วว่าลูกต้องการอะไร? เราก็สามารถตอบสนองลูกได้ถูกต้อง สิ่งนี้เองค่ะ จะทำให้ลูกเติบโตเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใส รักและเห็นคุณค่าของตัวเอง (Self Esteem) และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ้างอิง
Baanjomyut.com
development-theory
1395 วันมหัศจรรย์อลิส

แม่โน้ต

Mommy Blogger ที่มียอดวิวในเว็บไซต์ simplymommynote.net มากกว่า 200,000 วิว ต่อเดือน ใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบ Tradigital รักการเขียน มีลูกสาว และครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราว ชอบเรียนรู้เรื่องจิตวิทยา และสิ่งใหม่ ๆ IG : notepatsita <a href="https://www.facebook.com/notepatsita" rel="me">Facebook</a>

Featured post

โพสต์ที่อยากให้คุณแม่อ่าน

 1. 346 ชื่อจีนความหมายดี ๆ มีให้ลูกสาวและลูกชาย

 2. วิธีสต๊อก นมแม่ และการจัดเรียงให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็น

 3. 10 อาหารว่างคนท้อง และลูกน้อยในครรภ์

 4. หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร? นับยังไง ไม่ท้องจริงหรือ

 5. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564

 6. 10 นิทานอีสป กับ 10 หนังสือนิทาน 2 ภาษา ปลูกฝังเรื่องราวดี ๆ สอนใจเด็ก ๆ

 7. ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

 8. 14 นิทานพื้นบ้านของไทย สอนใจเด็กได้ดี

หมวดหมู่โพสต์

บทความล่าสุด

 1. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร ก.ไก่

 2. รู้จักโพรไบโอติกส์ 9 สายพันธุ์ ดีต่อลำไส้และระบบเจริญพันธุ์

 3. TOP 5 ปรอทวัดไข้ ยี่ห้อไหนดี ที่ต้องมีติดบ้าน

 4. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร อ.อ่าง

 5. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร ฌ.เฌอ

รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

 1. เปรียบเทียบนมผงสูตร 1 ในท้องตลาด สารอาหารที่น่าสนใจ

 2. 4 แปรงสีฟันเด็กยุคใหม่ แบรนด์ไหนใช้ดี เทียบแบรนด์ต่อแบรนด์

 3. รีวิวเปรียบเทียบชัดๆ ล้างจมูกให้ลูกด้วย Hashi Plus VS ไซริงค์

 4. รีวิว แชมพูสบู่เหลว Head to toe 5 แบรนด์ เทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์

 5. รีวิว นมผง สำหรับลูกน้อย 11 ยี่ห้อ ละเอียดยิบ ปี 2566 พร้อมหลักการเลือกซื้อนมผงให้ลูกน้อย

 6. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 7. 12 คาร์ซีท ยี่ห้อไหนดี 2023 ปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มราคา

 8. 10 แป้งเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 ปกป้อง อ่อนโยนต่อผิวลูก

 9. 10 เครื่องปั๊มนม ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ใช้งานง่าย ปั๊มเกลี้ยงเต้า

 10. 10 เบบี้โลชั่น ยี่ห้อไหนใช้ดี 2023 เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกได้ดั่งใจแม่

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 1. 5 ที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพ 2566 อิน ไม่มีเอ้าท์

 2. 5 พิกัดเช็คอิน ที่เที่ยวโคราช เมืองย่าโม

 3. 6 ที่เที่ยวเชียงใหม่ สำหรับครอบครัว ลูกแฮปปี้ พ่อแม่ดี๊ด๊า

 4. 5 พิกัด พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

 5. 8 ที่เที่ยวครอบครัว หน้าหนาว ที่ไม่ควรพลาด

 6. 6 สถานที่พาลูกเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาการ

TOP