10 วิธี เลี้ยงลูก ให้เป็นคนดีและคนเก่ง

การเลี้ยงลูกวัย 3-5 ขวบ

ค่านิยมในปัจจุบัน มักให้ค่ากับการแข่งขันและแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันสูง ทำให้คุณพ่อคุณแม่ในยุคสมัยใหม่ อยากจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่เก่ง และมีความสามารถเทียบเท่าคนในสังคม แต่อย่าลืมคิดนะคะว่า ความเก่ง ความฉลาด หากไม่มาควบคู่กับความดีแล้วนั้น ชีวิตของลูกๆ คงไม่อาจประสบความสำเร็จและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเป็นสุข ฉะนั้น เรามาเรียนรู้ปลูกฝังให้ลูกน้อย เป็นเด็กที่เก่งและดีไปพร้อมๆ กันดีกว่าค่ะ

ให้ความรัก

การให้ความรักกับลูก นับเป็นรื่องที่สำคัญมาก จริงอยู่ว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมรักลูก แต่ไม่เพียงแค่ให้ความรัก คุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมด้วย บางคนรักลูก แต่ไม่เคยแสดงออกให้เห็นเลย การยิ้มให้ การบอกรัก การโอบกอด เป็นการแสดงออกที่บ่อบอกความรักได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรแสดงออกให้ลูกรู้สึกได้

ครอบครัวมีสุข

การที่คุณพ่อคุณแม่มีความสำพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่ขัดแย้งกัน และมีทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูลูกไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมสร้างบรรยากาศครอบครัวให้มีความสุขมากขึ้น และลูกก็จะมีสภาพจิตใจที่ดี

รู้และเข้าใจพัฒนาการของลูก

พัฒนาการของลูกไม่ได้หยุดแค่วัยอนุบาล แต่จะมีพัฒนาการของแต่ละวัยไปเรื่อยๆ ซึ่งการเฝ้าดูพฤติกรรมและพัฒนาการของลูกอย่างใส่ใจ จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวต่อลูกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่น

พ่อแม่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกให้มากที่สุด

การมีเวลาให้ลูกนับเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำงานหนัก หรือกลับบ้านดึกเพียงใด ก็ควรจัดสรรแบ่งปันเวลาให้ลูกบ้าง อย่างตอนกลางคืนเวลาลูกร้องหิว ได้ตื่นมาให้นม โอบกอด ให้ความอบอุ่นแก่ลูกวันหยุดก็หากิจกรรมทำร่วมกันบ้าง เช่น เล่นกับลูก เล่านิทาน โอบกอด พูดคุย

ส่งเสริมให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

เมื่อลูกทำดีก็ควรมีคำชม และเมื่อลูกท้อแท้ ก็ควรให้กำลังใจ บางคนกลัวว่าชมมากลูกจะเหลิง แต่การชมที่ถูกต้อง คือการชมอย่างสมเหตุสมผล จะทำให้ลูกรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีค่าต่อความรู้สึกของลูกมาก

ให้อิสระและโอกาสในการตัดสินใจ

การปล่อยให้ลูกได้คิดและได้ตัดสินใจเองบ้างในบางเรื่อง จะช่วยให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก

สอนลูกให้รักตัวเอง และรักคนอื่น

สอนให้ลูกรู้ว่าสิ่งใดควรทำเพื่อตัวเอง เช่น การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และรู้จักการเอื้อเฟื้อผื่อแผ่ และมีน้ำใจให้ผู้อื่นบ้าง เช่น สอนให้แบ่งปันของเล่นให้เด็กที่ด้อยโอกาสกว่า

ให้ลูกรู้จักคิดเป็นเหตุ เป็นผล

การใช้เหตุผลกับลูกทุกๆ ครั้งที่มีข้อห้า หรือข้อจำกัดอะไรกับเขา ทำให้ลูกเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น แล้วเขาก็จะรู้จักการใช้เหตุผลกับเราเช่นกัน

สอนลูกให้รู้จักหาความสุขให้ตัวเอง

บางครั้งเด็กที่เก่งในบางเรื่อง เช่นเรียนเก่ง เล่นกีฬาเก่ง ก็อาจไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำ เพราะเขาเครียดที่จะรักษาความเก่งนั้นไว้ ฉะนั้น พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักทำอะไรที่จะสร้างความสุขให้ตัวเอง ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะ เช่น ลูกชอบเล่นกีฬา ก็ต้องปลูกฝังให้ลูกคิดว่า มันสนุก และมีประโยชน์กับร่างกาย ไม่ใช่เพื่อมุ่งชัยชนะอย่างเดียว

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

ข้อนี้นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่สุดในการเลี้ยงดูลูก หากเราอยากให้ลูกทำแบบไหน เราก็ควรเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเขา เพราะลูกๆ จะเรียนรู้จากพฤติกรรมของพ่อแม่ได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสอนเลยก็ว่าได้ อย่างพ่อแม่ที่ชอบอ่านหนังสือ เล่านิทานให้ลูกฟัง เขาก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่านไปโดยไม่รู้ตัว

เห็นไหมคะว่า สมัยนี้จะฝึกให้ลูกเก่งและดีได้นั้น พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมมากขนาดไหน ไม่ใช่แค่การส่งลูกไปเรียนพิเศษกับครูดีๆ หรือเน้นแต่ตำรา หนังสือ แต่การเลี้ยงดูในชีวิตประจำวัน จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแรง ที่ลูกจะสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ และการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยค่ะ


เปมิกา สมพงษ์ (ปุ้ม)

70,519 views

คุณแม่นักเขียนลูกหนึ่ง เน้นเลี้ยงลูกด้วยพลังเชิงบวก งานหลักคือเขียนหนังสือ งานรองคือทำการเกษตร งานอดิเรก ชอบทำอาหาร อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้

Profile

บทความแนะนำ