TOP 5 ชุดตรวจ ATK สำหรับเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 รู้ผลเร็ว แม่นยำ

ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก
JESSIE MUM

สำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครอง เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปิดการเรียนแบบ On-Site โดยนอกจากการเตรียมวิธีป้องกันให้กับเด็กนักเรียนแล้ว ผู้ปกครอง ยังต้องรู้จักสังเกตอาการต่าง ๆ เมื่อมีการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังคนใกล้ชิดอื่น ๆ ได้โดยการใช้ชุดตรวจ ATK ซึ่งควรจะเลือกซื้อชุดตรวจแบบไหนดี

ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) คืออะไร?

จะเป็นชุดทดสอบโควิด-19 ที่จะให้ผลการตรวจที่รวดเร็วอย่างน้อย 15 นาทีขึ้นไปซึ่งมีทั้งแบบ ATK น้ำลาย ชุดตรวจแบบก้านหรือแบบแหย่จมูก และอีกแบบจะเป็นชุดตรวจแบบ 2 in 1 ซึ่งจะเป็นการตรวจด้วยตัวเอง วิธีใช้ง่ายและสะดวก โดยจะทำการตรวจหาโปรตีนหรือแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 เหมาะสำหรับผู้ที่สัมผัสโรค และเริ่มมีอาการรวมถึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง

วิธีใช้ชุดตรวจ ATK

 • ก่อนทำการตรวจจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่จะวางชุดตรวจด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
 • ให้ทำการล้างมือให้สะอาดหรือใส่ถุงมือ ก่อนที่จะหยิบหรือจับอุปกรณ์ชุดตรวจ
 • ในขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง จะต้องทำตามคำแนะนำที่มากับชุดตรวจอย่างเคร่งครัด
 • เมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จแล้ว นำก้านสำลีมาหมุนใส่หลอดที่มีสารละลายตรวจเชื้อ
 • ทำการหมุนวนก้านสำลีอย่างน้อย 5 ครั้งแล้วบีบสำลีให้แห้งผ่านหลอดโดยห้ามสัมผัสด้วยมือ
 • จากนั้นให้หยดสารละลายจากก้านสำลีลงในแท่นตรวจตามจำนวนหยดที่ชุดตรวจกำหนด
 • ให้รอผลตรวจอย่างน้อย 15-30 นาที หรือตามเอกสารกำกับชุดตรวจ ATK ที่ให้มา

วิธีเลือกซื้อชุดตรวจ ATK

เลือกร้านที่น่าเชื่อถือ

การเลือกซื้อชุดตรวจ ATK ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการ Walk-In หรือเลือกซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ จะต้องเป็นร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือสามารถจะเช็กได้

ข้อมูลบนฉลากที่ชัดเจน

จะต้องเป็นชุดตรวจ ATK สำหรับตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง และสามารถจะนำไปใช้ได้กับบุคคลทั่วไป รวมไปถึงหากใช้กับเด็กจะต้องระบุเป็นชุดตรวจ ATK สำหรับเด็ก

ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ควรจะต้องมีการตรวจสอบยี่ห้อของชุดตรวจ ATK ว่ามีการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ก่อนตัดสินใจซื้อ

วิธีอ่านค่าผลตรวจ ATK

หลังจากรอผลได้ตามเวลาที่กำหนดแล้วให้ดูเอกสารกำกับชุดตรวจ ATK ที่ให้มาประกอบโดยตัวอักษร C หมายถึงแถบควบคุม ตัวอักษร T หมายถึงการทดสอบ โดยจะมีวิธีการอ่าน ดังนี้

 • หากมีขีดเดียวขึ้นตรงตัวอักษร C หมายถึงผลตรวจเป็นลบ ก็คือไม่ติดเชื้อ
 • หากตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดตรงตัวอักษร C และ T หมายถึงผลเป็นบวก คือการติดเชื้อ
 • หากไม่มีขีดที่ตัว C แต่ขึ้นที่ตัว T หรือไม่มีขีดขึ้นเลย แปลว่าผลตรวจใช้ไม่ได้

5 ชุดตรวจ ATK สำหรับเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2022

ชุดตรวจ ATK น้ำลาย ยี่ห้อ Wise Test

ชุดตรวจ ATK_Wise Test
เป็นชุดตรวจ ATK น้ำลาย และเป็นชุดตรวจ ATK สำหรับเด็กหรือสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะทำการตรวจทางจมูกได้ยากและตรวจได้ง่ายโดยมีอุปกรณ์เป็นการ์ดตรวจและถ้วยสำหรับบ้วนน้ำลาย และยังเป็นชุดตรวจที่สามารถจะตรวจโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์ เป็นการนำเทคโนโลยี Nana Carbon ที่ไม่ต้องใช้น้ำยาบัฟเฟอร์ และรู้ผลการตรวจได้ภายใน 15 นาที และได้ผลการตรวจที่แม่นยำมาก Sensitivity 94% และ Specificity 100% และได้ผ่านการรับรองจาก อย.

ข้อดี – ผ่านการรับรองจาก อย. ไทยลำดับที่ 17, สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน

ประเภท แบบน้ำลาย
เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T6400148

ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Hip

ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Hip
หากกำลังมองหา ATK แบบ 2 in 1 สามารถตรวจหาเชื้อโควิดได้กับทุกคนเป็นชุดตรวจ ATK สำหรับเด็กก็ได้ ยังเหมาะกับผู้ใหญ่และผู้สูงวัย โดยการตรวจด้วยการแหย่จมูกและน้ำลาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Xiamen Biotime Biotechnology Co., Ltd, จากประเทศจีนได้รับการรับรองจาก อย. สามารถใช้ตรวจหาเชื้อโควิดได้ทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งจะรู้ผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 15 นาทีและมีความในยำมีค่า Sensitivity 95%

ข้อดี – ตรวจได้ทั้งน้ำลายและโพรงจมูก รู้ผลไว แม่นยำ

ประเภท แบบน้ำลาย และโพรงจมูก
เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T6400460

ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Testsealabs

ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Testsealabs
ชุดตรวจ ATK น้ำลาย ของบริษัท Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd, จากประเทศจีน ที่ผ่านการรับรองจาก อย. จากไทยเรียบร้อยแล้ว สามารถจะทำการตรวจหาเชื้อโควิดได้ง่าย ๆ ทั้งแบบน้ำลาย และการแหย่จมูกซึ่งทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถจะใช้ได้ เรียกว่าเป็นชุดตรวจ ATK แบบ 2 in 1 ซึ่งมีความแม่นยำและสามารถจะรู้ผลการตรวจได้ภายในเวลา 15 นาทีและยังตรวจหาเชื้อโควิดได้ทุกสายพันธุ์

ข้อดี – ตรวจได้ทั้ง 2 แบบ สะดวกต่อผู้ใช้งาน

ประเภท แบบน้ำลาย และโพรงจมูก
เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T6400358

ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Standard Q

ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Standard Q
ชุดตรวจ ATK แบบแหย่จมูก เป็นแบบก้านสั้น ใช้ได้ตั้งแต่เด็กประถมขึ้นไป ซึ่งได้รับความไว้ใจและมียอดขายสูง เป็นชุดตรวจจาก SD Biosensor (Roche) จากประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการทดสอบประสิทธิภาพแล้ว มีความแม่นยำที่ได้การรับรองจาก อย. และ WHO เรียบร้อยแล้ว การตรวจหาเชื้อจะรู้ผลได้ภายใน 15 นาที และสามารถจะตรวจเชื้อโควิดได้ทุกสายพันธุ์ รวมไปถึงสายพันธุ์โอไมครอน และโอไมครอน BA.1 / BA.2

ข้อดี – สามารถตรวจหาเชื้อโควิดได้ทุกสายพันธุ์ รู้ผลเร็วใน 15 นาที

ประเภท แบบโพรงจมูก
เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T6300042

ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Flowflex

ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Flowflex
สำหรับชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Flowflex เป็นของบริษัท ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd จากประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านการรองรับจาก US FDA และผ่านการรับรองจาก อย. ไทยเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้เป็นชุดตรวจ ATK สำหรับเด็กได้ และยังใช้ตรวจด้วยการ Swab ทางจมูกได้อีกด้วยหรือเรียกว่าเป็น ATK แบบ 2 in 1 มีความแม่นยำมากถึง 97.1% สามารถจะตรวจหาเชื้อโควิดได้ทุกสายพันธุ์รวมถึงสายโอมิครอนแม้ว่าจะมีปริมาณเชื้อน้อยก็ตาม

ข้อดี – ตรวจได้แบบ 2 in 1 มีความแม่นยำมาก

ประเภท แบบโพรงจมูก
เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T6300042

เพื่อความปลอดภัยทั้งของเด็กนักเรียน หรือบุคคลรอบข้าง นอกจากจะต้องมีวิธีปฏิบัติตัวในการป้องกันขณะที่จะต้องไปเรียน หรือไปทำภารกิจต่าง ๆ นอกบ้านแล้วการมีชุดตรวจ ATK ไว้สำหรับใช้ภายในบ้านก็จะช่วยให้สบายใจมากขึ้น หากเกิดติดเชื้อมาโดยที่ไม่รู้ตัวก็จะป้องกันและลดการแพร่ระบาดได้อีกด้วย

Featured post

โพสต์ที่อยากให้คุณแม่อ่าน

 1. 346 ชื่อจีนความหมายดี ๆ มีให้ลูกสาวและลูกชาย

 2. วิธีสต๊อก นมแม่ และการจัดเรียงให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็น

 3. 10 อาหารว่างคนท้อง และลูกน้อยในครรภ์

 4. หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร? นับยังไง ไม่ท้องจริงหรือ

 5. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564

 6. 10 นิทานอีสป กับ 10 หนังสือนิทาน 2 ภาษา ปลูกฝังเรื่องราวดี ๆ สอนใจเด็ก ๆ

 7. ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

 8. 14 นิทานพื้นบ้านของไทย สอนใจเด็กได้ดี

หมวดหมู่โพสต์

บทความล่าสุด

 1. เช็คลิสต์ “ของเตรียมคลอด” “ของใช้เด็ก” “ของใช้หลังคลอด” เพื่อใช้หลังคลอดที่จำเป็น

 2. 8 อาหารที่แม่ให้นมห้ามทาน

 3. แนะวิธีเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่อย่างถูกวิธี

 4. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 5. White Noise เสียงคลื่นความถี่ที่กล่อมลูกให้หลับฝันดี เพิ่มสมาธิได้อีกด้วย

รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

 1. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 2. เปรียบเทียบนมผงสูตร 1 ในท้องตลาด สารอาหารที่น่าสนใจ

 3. 4 แปรงสีฟันเด็กยุคใหม่ แบรนด์ไหนใช้ดี เทียบแบรนด์ต่อแบรนด์

 4. รีวิวเปรียบเทียบชัดๆ ล้างจมูกให้ลูกด้วย Hashi Plus VS ไซริงค์

 5. รีวิว แชมพูสบู่เหลว Head to toe 5 แบรนด์ เทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์

 6. รีวิว นมผง สำหรับลูกน้อย 11 ยี่ห้อ ละเอียดยิบ ปี 2566 พร้อมหลักการเลือกซื้อนมผงให้ลูกน้อย

 7. 12 คาร์ซีท ยี่ห้อไหนดี 2023 ปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มราคา

 8. 10 แป้งเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 ปกป้อง อ่อนโยนต่อผิวลูก

 9. 10 เครื่องปั๊มนม ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ใช้งานง่าย ปั๊มเกลี้ยงเต้า

 10. 10 เบบี้โลชั่น ยี่ห้อไหนใช้ดี 2023 เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกได้ดั่งใจแม่

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 1. 5 ที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพ 2566 อิน ไม่มีเอ้าท์

 2. 5 พิกัดเช็คอิน ที่เที่ยวโคราช เมืองย่าโม

 3. 6 ที่เที่ยวเชียงใหม่ สำหรับครอบครัว ลูกแฮปปี้ พ่อแม่ดี๊ด๊า

 4. 5 พิกัด พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

 5. 8 ที่เที่ยวครอบครัว หน้าหนาว ที่ไม่ควรพลาด

 6. 6 สถานที่พาลูกเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาการ

TOP