TOP 5 ของเล่นเสริมพัฒนาการ ยี่ห้อไหนดี 2022 เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก

5 ของเล่นเสริมพัฒนาการ ยี่ห้อไหนดี เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมักจะมีความกังวลใจในเรื่องพัฒนาการต่าง ๆ ของลูกจะเป็นไปตามวัยหรือไม่ จะมีปัญหาไหม และจะช่วยฝึกให้ลูกได้เรียนรู้การรู้จักจะควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ไม่เป็นเด็กอารมณ์ร้อน และพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่จะเป็นไปตามวัย สามารถจะอยู่กับสังคมรอบข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยปัจจุบันนี้มีของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่สามารถจะเลือกซื้อให้ลูกได้นำไปฝึกทักษะต่าง ๆ และยังสนุกไปกับมันได้อีกด้วย

ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำคัญกับเด็กอย่างไร

ของเล่นเสริมพัฒนาการจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับลูกได้ เป็นการสร้างความคุ้นเคย การดูแลเอาใจใส่ทำให้ลูกมีความผูกพันและรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย อีกทั้งยังได้สนุกและฝึกพัฒนาการไปตามวัย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถจะฝึกให้กับลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดเลย

วิธีการเลือกซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการตามวัย

ของเล่นสำหรับเด็กแรกเกิด-6 เดือน

ควรจะเป็นแบบมีเสียง ซึ่งเหมาะกับวัยที่กำลังให้ความสนใจกับสิ่งรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นเสียง แสงและสีสันต่าง ๆ

สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี

สามารถหยิบสิ่งของต่าง ๆ ได้โดยของเล่นจึงควรจะเป็นชิ้นที่นำมาต่อเรียงกันและประกอบหรือถอดออกจากกันได้

สำหรับเด็กอายุ 1 – 3 ปี

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 1 ขวบขึ้นไปถึง 3 ปีควรจะเป็นของเล่นให้ฝึกการแบ่งกลุ่ม สี หรือขนาด เพื่อช่วยพัฒนาสติปัญญา ความคิด การจดจำและแยกแยะได้

สำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี

วันนี้กำลังมีความคิดสร้างสรรค์ ของเล่นเสริมพัฒนาการควรเป็นประเภทงานศิลปะ การสวมบทบาท เพื่อรู้จักการแสดงออกอย่างถูกวิธี

เด็กที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป

กำลังอยู่ในวัยที่มีการเรียนรู้ เหมาะกับของเล่นที่ต้องใช้ความคิด การสังเกต ทำให้มีการแยกแยะถูกหรือผิดได้

5 ของเล่นเสริมพัฒนาการ ยี่ห้อไหนดี 2022

Wooden toddler toys

Wooden Blocks Toys

บล็อกไม้สารพัดประโยชน์ที่จะช่วยเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก ๆ อย่างรอบด้าน ตั้งแต่ทักษะความคิดสร้างสรรค์ สร้างเสริมจินตนาการ และฝึกสมาธิ ด้วยบล็อกรูปทรงเรขาคณิตจำนวน 100 ชิ้นที่สามารถสร้างเมืองได้ดั่งใจนึก โดยในบล็อกไม้แต่ละชิ้นก็มีสีสันสดใสแตกต่างกันไป พร้อมทั้งมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสมการคณิตศาสตร์อย่างง่ายให้ได้ฝึกฝนความรู้กันอีกด้วย รับรองว่าได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังผลิตด้วยไม้คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน และใช้สีปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็กด้วย

ข้อดี – ทำจากวัสดุไม้ ใช้สีที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อลูกน้อย

ทำจากวัสดุ ไม้
เหมาะกับอายุ 6 เดือน – 3 ปี

ของเล่นเสริมพัฒนาการชุดบัตรตัวอักษร ก-ฮ

Alphabet Card Set

เป็นของเล่นที่ช่วยฝึกทักษะกับพยัญชนะ สามารถจะฝึกกล้ามเนื้อมือ การหยิบจับได้ง่ายซึ่งของเล่นจะมีความปลอดภัย ที่ทำจากวัสดุไม้ที่มีคุณภาพ จะสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ และฝึกสมาธิได้ สามารถจะพัฒนาการทางด้านการแก้ปัญหา และยังเป็นการสอนให้ลูกได้รู้จักกับพยัญชนะไทยอีกด้วย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถจะร่วมเล่นกับลูกได้ เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมในเรื่องการเรียนได้อีกด้วย

ข้อดี – เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก, ฝึกสมาธิ และได้เรียนรู้พยัญชนะไทย

ทำจากวัสดุ กระดาษ และ ไม้
เหมาะกับอายุ 6 เดือน – 3 ปี

Pom-Pom งานประดิษฐ์ 3D เสริมสร้างพัฒนาการ

DIY Educational Toys

จะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการตามวัยที่จะช่วยให้เด็กมีสมาธิ การมีวินัยและสามารถแยกสีได้ รู้จักการสร้างจินตนาการ การออกแบบเป็นรูปภาพตามที่ตนเองชื่นชอบหรือสามารถจะสร้างแบบใหม่ได้เอง สำหรับของเล่นชนิดนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และร่วมเล่นกับลูกได้ ซึ่งจินตนาการที่ลูกสร้างมาจะสะท้อนถึงความเป็นตัวตน จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

ข้อดี – เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก, ฝึกสมาธิ และรู้จักการแยกสี เสริมสร้างจินตนาการได้ดี

ทำจากวัสดุ กระดาษ และ ไม้
เหมาะกับอายุ 3 – 6 ปี

ชุดกระดุมเสริมพัฒนาการ

Buttons Set

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 1 ขวบขึ้นไปที่จะช่วยให้ลูกน้อยได้บริการมือ ฝึกสมาธิ การแยกสี และเทียบสีได้ ยังสามารถจะสอนให้รู้จักการนับเลข และบวกลบได้ ได้ของเล่นที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยนอกจากนี้ยังสามารถจะฝึกสอนเรื่องการหยอดกระปุกเพื่อเก็บออมได้อีก และเป็นการฝึกให้รู้จักวิธีเก็บของเล่นแยกตามสีได้ด้วย

ข้อดี – เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก, ฝึกสมาธิ และฝึกการแยกสี

ทำจากวัสดุ พลาสติก
เหมาะกับอายุ 1 ปีขึ้นไป

ชุดซูเปอร์มาร์เก็ตจำลอง

Developmental Toys Simulate

จะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ และลูกรวมไปถึงบุคคลรอบข้างสามารถจะมาร่วมเล่นด้วยกันได้ ทำให้ได้ฝึกและเรียนรู้ถึงขั้นตอนการซื้อสินค้า และการขายสินค้า การจัดเรียงสินค้า ฝึกการลำดับความคิด การรู้จักควบคุมอารมณ์ และทำให้ลูกสามารถที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น

ข้อดี – ได้ฝึกการเล่นบทบาทสมมติ ได้เรียนรู้การจัดลำดับสินค้า และลำดับความคิด

ทำจากวัสดุ พลาสติก
เหมาะกับอายุ 5 ปีขึ้นไป

สำหรับทักษะต่าง ๆ ของลูกคุณพ่อคุณแม่สามารถจะช่วยได้คือการพัฒนาการทางด้านจิตใจ ร่างกาย ความคิดและจินตนาการ ที่สามารถจะช่วยฝึกและสอนลูกได้อย่างใกล้ชิด และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ลูกจะได้เข้าเรียน ได้รู้จักการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ กับของเล่นเสริมพัฒนาการที่ลูกจะได้สัมผัสก่อนที่จะได้ไปสู่หลักสูตรการเรียนรู้ในอีกขั้นตอนต่อไป


ผึ้ง

25,619 views

อดีตพนักงานประจำที่ผันตัวมาเป็นนักเขียน หลงใหลการดื่มกาแฟ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ชอบเรื่องตลก เล่นเกมกับลูกบ้าง ดูซีรีส์เรื่องดังบางเวลา ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

Profile

บทความแนะนำ