TOP 5 ของเล่นเสริมพัฒนาการ ยี่ห้อไหนดี 2023 เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก

ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก
JESSIE MUM

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมักจะมีความกังวลใจในเรื่องพัฒนาการต่าง ๆ ของลูกจะเป็นไปตามวัยหรือไม่ จะมีปัญหาไหม และจะช่วยฝึกให้ลูกได้เรียนรู้การรู้จักจะควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ไม่เป็นเด็กอารมณ์ร้อน และพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่จะเป็นไปตามวัย สามารถจะอยู่กับสังคมรอบข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยปัจจุบันนี้มีของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่สามารถจะเลือกซื้อให้ลูกได้นำไปฝึกทักษะต่าง ๆ และยังสนุกไปกับมันได้อีกด้วย

ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำคัญกับเด็กอย่างไร

ของเล่นเสริมพัฒนาการจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับลูกได้ เป็นการสร้างความคุ้นเคย การดูแลเอาใจใส่ทำให้ลูกมีความผูกพันและรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย อีกทั้งยังได้สนุกและฝึกพัฒนาการไปตามวัย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถจะฝึกให้กับลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดเลย

วิธีการเลือกซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการตามวัย

ของเล่นสำหรับเด็กแรกเกิด-6 เดือน

ควรจะเป็นแบบมีเสียง ซึ่งเหมาะกับวัยที่กำลังให้ความสนใจกับสิ่งรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นเสียง แสงและสีสันต่าง ๆ

สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี

สามารถหยิบสิ่งของต่าง ๆ ได้โดยของเล่นจึงควรจะเป็นชิ้นที่นำมาต่อเรียงกันและประกอบหรือถอดออกจากกันได้

สำหรับเด็กอายุ 1 – 3 ปี

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 1 ขวบขึ้นไปถึง 3 ปีควรจะเป็นของเล่นให้ฝึกการแบ่งกลุ่ม สี หรือขนาด เพื่อช่วยพัฒนาสติปัญญา ความคิด การจดจำและแยกแยะได้

สำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี

วันนี้กำลังมีความคิดสร้างสรรค์ ของเล่นเสริมพัฒนาการควรเป็นประเภทงานศิลปะ การสวมบทบาท เพื่อรู้จักการแสดงออกอย่างถูกวิธี

เด็กที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป

กำลังอยู่ในวัยที่มีการเรียนรู้ เหมาะกับของเล่นที่ต้องใช้ความคิด การสังเกต ทำให้มีการแยกแยะถูกหรือผิดได้

5 ของเล่นเสริมพัฒนาการ ยี่ห้อไหนดี 2022

Wooden toddler toys

Wooden Blocks Toys

บล็อกไม้สารพัดประโยชน์ที่จะช่วยเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก ๆ อย่างรอบด้าน ตั้งแต่ทักษะความคิดสร้างสรรค์ สร้างเสริมจินตนาการ และฝึกสมาธิ ด้วยบล็อกรูปทรงเรขาคณิตจำนวน 100 ชิ้นที่สามารถสร้างเมืองได้ดั่งใจนึก โดยในบล็อกไม้แต่ละชิ้นก็มีสีสันสดใสแตกต่างกันไป พร้อมทั้งมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสมการคณิตศาสตร์อย่างง่ายให้ได้ฝึกฝนความรู้กันอีกด้วย รับรองว่าได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังผลิตด้วยไม้คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน และใช้สีปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็กด้วย

ข้อดี – ทำจากวัสดุไม้ ใช้สีที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อลูกน้อย

ทำจากวัสดุ ไม้
เหมาะกับอายุ 6 เดือน – 3 ปี

ของเล่นเสริมพัฒนาการชุดบัตรตัวอักษร ก-ฮ

Alphabet Card Set

เป็นของเล่นที่ช่วยฝึกทักษะกับพยัญชนะ สามารถจะฝึกกล้ามเนื้อมือ การหยิบจับได้ง่ายซึ่งของเล่นจะมีความปลอดภัย ที่ทำจากวัสดุไม้ที่มีคุณภาพ จะสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ และฝึกสมาธิได้ สามารถจะพัฒนาการทางด้านการแก้ปัญหา และยังเป็นการสอนให้ลูกได้รู้จักกับพยัญชนะไทยอีกด้วย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถจะร่วมเล่นกับลูกได้ เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมในเรื่องการเรียนได้อีกด้วย

ข้อดี – เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก, ฝึกสมาธิ และได้เรียนรู้พยัญชนะไทย

ทำจากวัสดุ กระดาษ และ ไม้
เหมาะกับอายุ 6 เดือน – 3 ปี

Pom-Pom งานประดิษฐ์ 3D เสริมสร้างพัฒนาการ

DIY Educational Toys

จะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการตามวัยที่จะช่วยให้เด็กมีสมาธิ การมีวินัยและสามารถแยกสีได้ รู้จักการสร้างจินตนาการ การออกแบบเป็นรูปภาพตามที่ตนเองชื่นชอบหรือสามารถจะสร้างแบบใหม่ได้เอง สำหรับของเล่นชนิดนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และร่วมเล่นกับลูกได้ ซึ่งจินตนาการที่ลูกสร้างมาจะสะท้อนถึงความเป็นตัวตน จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

ข้อดี – เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก, ฝึกสมาธิ และรู้จักการแยกสี เสริมสร้างจินตนาการได้ดี

ทำจากวัสดุ กระดาษ และ ไม้
เหมาะกับอายุ 3 – 6 ปี

ชุดกระดุมเสริมพัฒนาการ

Buttons Set

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 1 ขวบขึ้นไปที่จะช่วยให้ลูกน้อยได้บริการมือ ฝึกสมาธิ การแยกสี และเทียบสีได้ ยังสามารถจะสอนให้รู้จักการนับเลข และบวกลบได้ ได้ของเล่นที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยนอกจากนี้ยังสามารถจะฝึกสอนเรื่องการหยอดกระปุกเพื่อเก็บออมได้อีก และเป็นการฝึกให้รู้จักวิธีเก็บของเล่นแยกตามสีได้ด้วย

ข้อดี – เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก, ฝึกสมาธิ และฝึกการแยกสี

ทำจากวัสดุ พลาสติก
เหมาะกับอายุ 1 ปีขึ้นไป

ชุดซูเปอร์มาร์เก็ตจำลอง

Developmental Toys Simulate

จะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ และลูกรวมไปถึงบุคคลรอบข้างสามารถจะมาร่วมเล่นด้วยกันได้ ทำให้ได้ฝึกและเรียนรู้ถึงขั้นตอนการซื้อสินค้า และการขายสินค้า การจัดเรียงสินค้า ฝึกการลำดับความคิด การรู้จักควบคุมอารมณ์ และทำให้ลูกสามารถที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น

ข้อดี – ได้ฝึกการเล่นบทบาทสมมติ ได้เรียนรู้การจัดลำดับสินค้า และลำดับความคิด

ทำจากวัสดุ พลาสติก
เหมาะกับอายุ 5 ปีขึ้นไป

สำหรับทักษะต่าง ๆ ของลูกคุณพ่อคุณแม่สามารถจะช่วยได้คือการพัฒนาการทางด้านจิตใจ ร่างกาย ความคิดและจินตนาการ ที่สามารถจะช่วยฝึกและสอนลูกได้อย่างใกล้ชิด และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ลูกจะได้เข้าเรียน ได้รู้จักการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ กับของเล่นเสริมพัฒนาการที่ลูกจะได้สัมผัสก่อนที่จะได้ไปสู่หลักสูตรการเรียนรู้ในอีกขั้นตอนต่อไป

Featured post

โพสต์ที่อยากให้คุณแม่อ่าน

 1. 346 ชื่อจีนความหมายดี ๆ มีให้ลูกสาวและลูกชาย

 2. วิธีสต๊อก นมแม่ และการจัดเรียงให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็น

 3. 10 อาหารว่างคนท้อง และลูกน้อยในครรภ์

 4. หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร? นับยังไง ไม่ท้องจริงหรือ

 5. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564

 6. 10 นิทานอีสป กับ 10 หนังสือนิทาน 2 ภาษา ปลูกฝังเรื่องราวดี ๆ สอนใจเด็ก ๆ

 7. ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

 8. 14 นิทานพื้นบ้านของไทย สอนใจเด็กได้ดี

หมวดหมู่โพสต์

บทความล่าสุด

 1. เช็คลิสต์ “ของเตรียมคลอด” “ของใช้เด็ก” “ของใช้หลังคลอด” เพื่อใช้หลังคลอดที่จำเป็น

 2. 8 อาหารที่แม่ให้นมห้ามทาน

 3. แนะวิธีเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่อย่างถูกวิธี

 4. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 5. White Noise เสียงคลื่นความถี่ที่กล่อมลูกให้หลับฝันดี เพิ่มสมาธิได้อีกด้วย

รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

 1. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 2. เปรียบเทียบนมผงสูตร 1 ในท้องตลาด สารอาหารที่น่าสนใจ

 3. 4 แปรงสีฟันเด็กยุคใหม่ แบรนด์ไหนใช้ดี เทียบแบรนด์ต่อแบรนด์

 4. รีวิวเปรียบเทียบชัดๆ ล้างจมูกให้ลูกด้วย Hashi Plus VS ไซริงค์

 5. รีวิว แชมพูสบู่เหลว Head to toe 5 แบรนด์ เทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์

 6. รีวิว นมผง สำหรับลูกน้อย 11 ยี่ห้อ ละเอียดยิบ ปี 2566 พร้อมหลักการเลือกซื้อนมผงให้ลูกน้อย

 7. 12 คาร์ซีท ยี่ห้อไหนดี 2023 ปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มราคา

 8. 10 แป้งเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 ปกป้อง อ่อนโยนต่อผิวลูก

 9. 10 เครื่องปั๊มนม ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ใช้งานง่าย ปั๊มเกลี้ยงเต้า

 10. 10 เบบี้โลชั่น ยี่ห้อไหนใช้ดี 2023 เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกได้ดั่งใจแม่

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 1. 5 ที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพ 2566 อิน ไม่มีเอ้าท์

 2. 5 พิกัดเช็คอิน ที่เที่ยวโคราช เมืองย่าโม

 3. 6 ที่เที่ยวเชียงใหม่ สำหรับครอบครัว ลูกแฮปปี้ พ่อแม่ดี๊ด๊า

 4. 5 พิกัด พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

 5. 8 ที่เที่ยวครอบครัว หน้าหนาว ที่ไม่ควรพลาด

 6. 6 สถานที่พาลูกเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาการ

TOP