ไข้หวัดใหญ่ vs การติดเชื้อโควิด-19 มีอาการต่างกันอย่างไร

ไข้หวัดใหญ่ vs การติดเชื้อโควิด-19 มีอาการต่างกันอย่างไร
โรค

ในช่วงที่โรงระบาดอย่างโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนัก คงเป็นปัญหาที่หนักใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกเล็ก และยังต้องแบ่งเวลาเพื่อออกไปทำงานนอกบ้าน จะทำอย่างไรเพื่อป้องกันโรคระบาดนี้กับเด็ก และจะแยกระหว่างไข้หวัดในเด็กกับโควิด-19 อย่างไร แน่นอนว่าในวัยของเด็กมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจรุนแรงกว่าผู้ใหญ่อยู่มาก และเมื่อลูกน้อยมีอาการไม่สบายจะสามารถแยกอาการได้อย่างไร ลองดูข้อมูลเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์และช่วยทำการรักษาหรือป้องกันก่อนที่จะเกิดมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น

อาการของโรคโควิด-19

 • มีไข้สูงประมาณ 37.5 องศาเซลเซียส
 • มีอาการไอแห้งและมีน้ำมูก ติดต่อกันหลายวัน
 • มีอาการซึมผิดปกติ ไม่ร่าเริง
 • คัดจมูก และมีน้ำมูกไหล
 • หายใจเร็ว มีอาการหอบเหนื่อย
 • มีอาการเจ็บคอหรือคันคอและกลืนน้ำลายลำบาก

การดูแลเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น

 • ให้ทานยาตามอาการของเด็ก
 • หากมีไข้สูง ให้เช็ดตัวและทานยาลดไข้ สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
 • หากมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนอกจากไข้สูง แนะนำให้พบแพทย์จะดีที่สุด

โดยปกติแล้ว หากเด็กติดโควิด-19 แต่ไม่มีอาการหรือมีเพียงแค่ไข้สูง จะมีการรักษาตามดุลพินิจของแพทย์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการให้ยาฟ้าทะลายโจรแก่เด็ก แต่จะมีการเฝ้าสังเกตอาการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กได้ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่ในเด็กเล็กเป็นวัยที่ควรเฝ้าระวังอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงของโควิด-19 เพราะมีโอกาสที่จะมีอาการที่รุนแรงกว่าผู้ใหญ่

การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเด็ก

คุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กหรือเด็กในช่วงวัยเรียนอยู่ในการดูแล ให้หลีกเลี่ยงการพาลูก ๆ ออกไปยังสถานที่มีผู้คนพลุกพล่าน สอนลูกให้รู้จักล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอเมื่อมีการหยิบจับสิ่งของส่วนรวม หรือเมื่อมีการออกนอกบ้าน แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเบื้องต้น ซึ่งผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม เด็กที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ได้มีคำแนะนำจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วว่าสามารถรับวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ได้แล้ว ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครองควรพาลูก ๆ ที่อายุมากกว่า 5 ปี ไปรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ตามปกติ แต่ควรสังเกตอาการที่เกิดจากผลข้างเคียงของวัคซีนอย่างใกล้ชิด

การป้องการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในเด็ก
เด็กอายุมากกว่า 2 ปี สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ และเน้นให้อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ต้องให้คนรอบข้างสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ และหากมีอาการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ยงที่จะใกล้ชิดกับเด็ก

อ้างอิงจาก : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สังเกตอาการของโรคไข้หวัดใหญ่จากลูกน้อย

 • มีไข้สูงมาก ประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส
 • มีอาการหนาวสั่น
 • อ่อนแรง เบื่ออาหาร
 • มีอาการคัดจมูก และจามร่วมด้วย
 • มีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วย ลูกน้อยอาจมีอาการอยากพักผ่อนมากกว่าปกติ

ไข้หวัดใหญ่ สาเหตุเกิดจากอะไร

สาเหตุของไข้หวัดใหญ่ เกิดจากไวรัสในกลุ่ม Influenza Virus ซึ่งสามารถส่งต่อการติดเชื้อไวรัสที่มีการแพร่กระจายอยู่ในอากาศ หรือเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ โดยส่วนใหญ่ของเด็กเล็กจะพบการติดเชื้อของไข้หวัดใหญ่ได้มากในช่วงหน้าฝน

การรักษาอาการไข้หวัดใหญ่เบื้องต้น ในเด็ก

เมื่อผู้ปกครองสังเกตได้ว่าลูกมีอาการที่พิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นอาการของไข้หวัดใหญ่ ข้อแนะนำในการดูแลเบื้องต้น จะมีดังต่อไปนี้

 • เช็ดตัวเมื่อมีไข้สูง และให้ทานยาลดไข้
 • พยายามให้ลูกดื่มน้ำบ่อย ๆ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ
 • ให้รับประทานอาหารรสชาติอ่อน

โดยปกติแล้ว จะมีการแนะนำจากแพทย์ ถึงวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ควรจะฉีดให้ลูกน้อยทุก ๆ 1 ปี ซึ่งจะสามารถฉีดให้ได้เมื่อเด็กมีอายุมากกว่า 6 ปี ซึ่งแน่นอนว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ จะมีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่เรื่อย ๆ แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะในการขั้นตอนผลิตวัคซีนก็จะมีการพัฒนาส่วนประกอบของวัคซีนตามการพัฒนาของเชื้อไข้หวัดใหญ่เช่นเดียวกัน

การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดในเด็ก

แม้จะมีคำแนะนำให้เด็กมีการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ในทุกๆปี จะวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเพียง 40-60% เพียงเท่านั้น ดังนั้น ผู้ปกครองควรแนะนำลูกน้อยให้รู้จักเสริมสร้างสุขอนามัยหรือสภาพร่างกายของตนเองตั้งแต่เด็ก อย่างเช่น การล้างมือก่อนทานอาหารเป็นประจำ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น ก็จะเป็นการช่วยป้องกันและลดโอกาสความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ดีมากยิ่งขึ้น

ไข้หวัดใหญ่ และการติดเชื้อโควิด-19

จะเห็นได้ว่าอาการของโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 นั้น มีอาการที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก แต่จะมีอาการที่แตกต่างกันที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตอาการของลูกน้อยได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาการของโควิด-19 ที่พบได้บ่อย คืออาการไอแห้งและอาการเจ็บคอ และอาการของทางเดินหายใจที่ไม่สามารถพบได้ในอาการของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอาการของไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูงผิดปกติ รวมถึงมีอาการคัดจมูกที่ทำให้เกิดการจามได้

อย่างไรก็ตาม อาการไข้หวัดในเด็กเป็นอาการที่คุณพ่อคุณแม่อาจพบได้เป็นเรื่องปกติ ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อโรคจากไข้หวัดใหญ่ได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่โควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ร่างกายยังไม่คุ้นเคย เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายเด็กอาจทำให้เกิดอาการเชื้อลงสู่ปอดอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อผู้ปกครองพบถึงอาการที่บ่งชี้ถึงโรคโควิด-19 ในเด็ก ควรรีบพาลูกน้อย เข้าพบแพทย์จะดีที่สุด


ผึ้ง

45,165 views

อดีตพนักงานประจำที่ผันตัวมาเป็นนักเขียน หลงใหลการดื่มกาแฟ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ชอบเรื่องตลก เล่นเกมกับลูกบ้าง ดูซีรีส์เรื่องดังบางเวลา ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

Profile

บทความแนะนำ