รวมเช็คลิสต์พัฒนาการของเด็กตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 5 ขวบ

รวมเช็คลิสต์พัฒนาการของเด็กตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 5 ขวบ
พัฒนาการเด็กและสุขภาพลูกวัย 0-1 ขวบ

หลังจากที่คุณแม่คลอดน้องแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่คุณแม่ต้องใส่ใจก็คือ เรื่องของ “พัฒนาการลูก” ค่ะ จริงอยู่เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่ช้าเร็วต่างกัน แต่หากเราปล่อยปละละเลย อาจทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องของพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติได้ การรักษาอาจทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้โน้ตจึงมีเช็คลิสต์พัฒนาการเด็กสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 5 ขวบจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาฝากค่ะ

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 1 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 2 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 3 – 4 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 5 – 6 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 7 – 9 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 10 – 12 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 13 – 18 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 19 – 24 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 25 – 30 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 31 – 36 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 37 – 42 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 43 – 48 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 49 – 54 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ตารางพัฒนาการเด็กอายุ 55 – 60 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

การเช็คพัฒนาการของลูกอาจไม่ต้องทำได้ทุกช่อง (แต่ถ้าได้ก็จะเยี่ยมเลยค่ะ)
เพราะเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการในบางด้านที่อาจเร็วหรือช้าไปบ้างเล็กน้อย แบบนี้ไม่เป็นไร แต่หากพบว่ามีอะไรที่ดูล่าช้ากว่าปกติ แนะนำว่าควรไปปรึกษาคุณหมอเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาที่ถูกต้องนะคะ


แม่โน้ต

3,530,497 views

Mommy Blogger ที่มียอดวิวในเว็บไซต์ simplymommynote.net มากกว่า 200,000 วิว ต่อเดือน ใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบ Tradigital รักการเขียน มีลูกสาว และครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราว ชอบเรียนรู้เรื่องจิตวิทยา และสิ่งใหม่ ๆ IG : notepatsita Facebook

Profile

บทความแนะนำ