พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของทารกวัยแรกเกิด – 6 ปี

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของทารกวัยแรกเกิด – 6 ปี
การเลี้ยงลูกวัย 1-3 ขวบ

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของทารกวัยแรกเกิด – 6 ปี นั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ลูกน้อยควรได้รับการฝึกและการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะหากลูกน้อยไม่สามารถสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่หรือคนอื่น ๆ เข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไร ก็อาจทำให้คุณพ่อคุณแม่ตอบสนองลูกได้ไม่ถูกต้องตามที่ลูกต้องการ ลูกก็จะเกิดความหงุดหงิด นาน ๆ เข้าอาจกลายเป็นเด็กขี้โมโห เอาแต่ใจได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าในแต่ละช่วงวัยนั้น ลูกน้อยมีพัฒนาการด้านภาษาและการพูดไปอย่างไรบ้าง เพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ฝึกลูกได้อย่างถูกต้องและตรงกับช่วงวัยค่ะ

สารบัญ

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กวัย 1 เดือน

ความเข้าใจด้านภาษา

มีการตอบสนองต่อเสียงที่ดังได้ เช่น สะดุ้ง หรือมีการขยับตัว เป็นต้น

การแสดงออกทางภาษา

ส่งเสียงร้องเมื่อหิว หรือไม่สบายตัว เช่น อากาศร้อน หรือเปียกชื้น เป็นต้น

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กวัย 2 – 3 เดือน

ความเข้าใจด้านภาษา

สนใจเสียงพูดของคนรอบข้าง เคลื่อนไหวตัว หรือหันตามเสียงของคุณแม่ สามารถยิ้ม หรือนิ่งฟังได้

การแสดงออกทางภาษา

สามารถทำเสียงอ้อแอ้ (Babbling) เมื่อมีความพึงพอใจหรือไม่พอใจได้

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กวัย 5 – 6 เดือน

ความเข้าใจด้านภาษา

รู้จักแยกทิศทางของเสียง สามารถหันหน้าไปตามทิศทางของเสียงได้แม่นยำขึ้น

การแสดงออกทางภาษา

 • เริ่มมีการออกเสียงและเล่นเสียงต่าง ๆ ได้ เช่น มามา ดาดา ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีความหมาย แต่เปล่งเสียงเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจ หรือบอกความต้องการ
 • เลียนเสียงตัวเอง เล่นกับเสียงตัวเอง โดยทำเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กวัย 9 เดือน

ความเข้าใจด้านภาษา

 • สามารถทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ เช่น สวัสดี บ๊ายบาย หรือไม่เอา
 • หยุดเล่นเมื่อถูกคุณแม่ดุ หรือบอกว่าอย่า

การแสดงออกทางภาษา

 • เริ่มพูดตามด้วยการเลียนเสียงและคำพูดของคุณพ่อคุณแม่และผู้อื่น
 • ทำเสียงเพื่อเรียกร้องความสนใจ
 • พูดคำเดียว ซึ่งเขาถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นได้อย่างสมบรณ์
 • มีเป้าหมายของการสื่อสาร

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กวัย 10 – 12 เดือน

ความเข้าใจด้านภาษา

 • สามารถทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้มากขึ้น
 • เมื่อถูกเรียกชื่อ จะหันหน้าไปหาได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจคำศัพท์ประมาณ 10 คำ

การแสดงออกทางภาษา

 • เริ่มพูดคำพยางค์เดียวที่มีความหมาย เช่น แม่ หม่ำ
 • ตอบคำถามด้วยการใช้ท่าทางง่าย ๆ
 • ใช้ท่าทางร่วมกับเสียง เพื่อเรียกชื่อ หรือวัตถุ

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กวัย 1.6 ปี

ความเข้าใจด้านภาษา

 • สามารถทำตามคำสั่งที่ยากและซับซ้อนขึ้นได้
 • เข้าใจคำห้ามง่าย ๆ ได้
 • ชี้อวัยวะของร่างกายได้ถูกต้อง 1 – 3 อย่าง
 • รู้จักชื่อคน สัตว์ และสิ่งของประมาณ 100 คำ

การแสดงออกทางภาษา

 • พูดคำที่มีความหมายได้ประมาณ 10 – 15 คำ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น 1 พยางค์
 • ใช้คำแทนหลายหน้าที่ได
 • เริ่มนำคำ 1 พยางค์มาผสมเป็น 2 พยางค์ที่มีความหมายได้มากขึ้น
 • บอกหรือสื่อสารความต้องการง่าย ๆ ได้ เช่น เอา ไม่เอา ไป ไม่ไป หม่ำ ไม่หม้ำ ให้ ไม่ให้

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กวัย 2 – 2.6 ปี

ความเข้าใจด้านภาษา

 • รู้จักและเข้าใจคำศัพท์มากขึ้น ประมาณ 500 คำ
 • ทำตามคำสั่ง 2 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันได้
 • รู้จักหน้าที่ที่ถูกต้องของสิ่งของนั้น ๆ ได้ เช่น หวี ต้องใช้หวีผม เป็นต้น
 • เข้าใจประโยคคำถาม หรือคำสั่งสั้น ๆ ไม่ซับซ้อนได้ เช่น นี่อะไร พ่อไปไหน แม่อยู่ไหน

การแสดงออกทางภาษา

 • พูดวลีหรือประโยคสั้น ๆ ได้ 2 – 3 พยางค์ โดยมีประธาน กริยา และกรรม
 • พูดคำศัพท์ต่าง ๆ ได้ ประมาณ 50 – 500 คำ
 • สามารถพูดโต้ตอบได้
 • บอกชื่อเล่นตัวเองได้
 • ถามว่า “อะไร?” ได้
 • สามารถบอกความต้องการได้เป็นประโยคมากขึ้น แต่อาจเรียงประโยคผิด
 • เริ่มใช้คำเชื่อมประโยค “และ” ได้

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กวัย 2.6 – 3 ปี

ความเข้าใจด้านภาษา

 • เข้าใจคำศัพท์มากขึ้น 500 – 1,200 คำ
 • ทำตามคำสั่งที่ใช้คำบุพบทหรือคำกริยาที่ยากขึ้นได้
 • ทำตามคำสั่ง 2 ขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้
 • เข้าใจเรื่องเล็กและใหญ่

การแสดงออกทางภาษา

 • พูดประโยคที่ยาวขึ้น
 • พูดคำศัพท์ได้ราว 900 คำ
 • พูดคุยในเรื่องที่กำลังเกิดได้
 • บอกชื่อเรียกและหน้าที่ของวัตถุได้
 • ตอบคำถาม ใคร อะไร
 • บอกความต้องการเมื่อจะเข้าห้องน้ำได้

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กวัย 3 – 4 ปี

ความเข้าใจด้านภาษา

 • เข้าใจคำศัพท์ 2,400 – 3,600 คำ
 • เรียนรู้การเข้าสังคมด้วยการพูดสื่อสาร
 • เข้าใจคำบุพบทได้ เช่น บน ใต้ ข้างบน ข้างล่าง
 • เข้าใจคำสั่งที่เป็นประโยคยาว ๆ เช่น กินข้าวเสร็จก่อนแล้วดูการ์ตูนได้
 • เข้าใจคำวิเศษณ์ เช่น เก่ง สวย ใหญ่ เล็ก

การแสดงออกทางภาษา

 • พูดคุยถามตอบได้ใจความมากขึ้น และพูดคุยได้นานขึ้น พูดยาว 3 – 4 คำ แต่อาจพูดไม่ชั
 • พูดคำศัพท์ได้ราว 900 – 1,500 คำ
 • ชอบซักถาม – เล่าเรื่องแบบถามคำตอบคำได้ แต่ยังไม่สามารถเล่าต่อเนื่องได้
 • ชอบถามคำถาม อะไร ที่ไหน ใคร
 • พูดเสียงสระได้ชัดทุกเสียง
 • พูดเสียงพยัญชนะ ม น ห อ ย ค ว ป ก บ

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กวัย 4 – 5 ปี

ความเข้าใจด้านภาษา

 • เข้าใจคำศัพท์ 3,600 – 5,600 คำ
 • เข้าใจประโยคคำสั่งที่มี 2-3 ขั้นตอน
 • เข้าใจรูปประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน
 • เข้าใจความหมายของจำนวนนับได้ไม่ต่ำกว่าจำนวน 3 เช่น หยิบกระโปรง 3 ตัว

การแสดงออกทางภาษา

 • เด็กสามารถพูดให้คนอื่นเข้าใจได้ดี นาคาขยายมาใช้มากขึ้น
 • พูดคำศัพท์ได้ประมาณ 2,000 คำ
 • ลักษณะประโยคที่พูดมีความยาวคล้ายผู้ใหญ่มากขึ้น
 • สามารถบอกชื่อจริงของตนเองได้
 • สามารถเล่าเรื่องได้โดยมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน
 • ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังหรือดูได้
 • ชอบถามว่า ทำไม เมื่อไหร่ อย่างไร
 • เสียงพยัญชนะที่พูดได้ชัดเพิ่มขึ้น คือ ท ต ล จ พ ง ด

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กวัย 6 ปี

ความเข้าใจด้านภาษา

 • เข้าใจคำศัพท์ 13,500 – 15,000 คำ
 • เข้าใจว่าสิ่งของมีคุณลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เช่น ปากกาและดินสอ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร หรือ หมากับแมวต่างกัน เหมือนกันอย่างไร

การแสดงออกทางภาษา

 • พูดเป็นประโยคยาว 6 – 8 คำได้
 • รู้จักใช้คำเปรียบเทียบ ขนาด รูปร่าง ลักษณะ
 • เสียงพยัญชนะที่พูดชัดเพิ่ม คือ ส เสียง ส่วนเสียง ร จะชัดเมื่ออายุ 7 ปีขึ้นไป

เหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานพัฒนาการด้านภาษาและการพูดของลูกน้อยวัยแรกเกิด – 6 ปี ซึ่งจะเป็นการดีมากเลยค่ะหากคุณพ่อคุณแม่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการลูกในด้านนี้ด้วยการชวนลูกพูดคุยในทุก ๆ วัน เพื่อพัฒนาการด้านภาษาและการพูดของลูกน้อยที่เติบโตสมวัยค่ะ

ข้อมูลอ้างอิง พิชย์ยุทธ์ สุนทรภิรพงศ์ (นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ สถาบันราชานุกูล)


แม่โน้ต

2,956,271 views

Mommy Blogger ที่มียอดวิวในเว็บไซต์ simplymommynote.net มากกว่า 200,000 วิว ต่อเดือน ใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบ Tradigital รักการเขียน มีลูกสาว และครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราว ชอบเรียนรู้เรื่องจิตวิทยา และสิ่งใหม่ ๆ IG : notepatsita Facebook

Profile

บทความแนะนำ