12 วิธีเลี้ยงเบบี๋ให้มีอีคิวสูง (ความฉลาดทางอารมณ์)

การเลี้ยงลูกวัย 3-5 ขวบ

เด็กแต่ละคนเกิดมามีความฉลาดทางปัญญา(Intelligence Quotient = IQ) ต่างกัน ซึ่งสิ่งนี้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วย เช่น ถ้าคุณพ่อคุณแม่ฉลาด โอกาสที่ลูกน้อยจะฉลาดก็มีมาก แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานแล้วนั้นต้องอาศัย EQ ด้วย
วันนี้เราจะมาพูดถึง EQ กันค่ะ ว่า EQ คืออะไร?สำคัญอย่างไรในแต่ละด้านของชีวิต? แล้วในแต่ละช่วงอายุของลูกน้อยคุณพ่อคุณแม่ต้องฝึกด้านใดบ้าง? ไปดูกันค่ะ

EQ คืออะไร?

EQหรือย่อมาจาก Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ คนที่มี EQ ดี คือคนที่รู้จัก เข้าใจ และรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง สามารถควบคุมพฤติกรรมหรือการแสดงอารมณ์ได้อย่างถูกกาลเทศะ กลับกัน คนที่มี EQ ต่ำ มองโลกในแง่ลบ ซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจ จนกระทบต่อชีวิตการทำงาน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนที่มี“ปัญหาด้านสุขภาพจิต”

ทำไม EQ จึงมีความสำคัญมาก?

EQ มีความสำคัญและประโยชน์ในหลายๆ แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว ครอบครัว ไปจนถึงเรื่องการทำงาน เรามาดูกันทีละข้อนะคะ

1.บุคลิกภาพ

การมี EQ ดีแสดงว่ามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น ทำให้เป็นที่รักของผู้อยู่ใกล้ชิด และเป็นที่ยอมรับของสังคม

2.ด้านการสื่อสารกับผู้อื่น

สามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้อย่างถูกกาลเทศะ

3.ด้านการงาน

ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเรามีแรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน

4.ด้านการให้บริการ

ผ่านการรับฟังและเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

5.ด้านการบริหารจัดการ

ช่วยในเรื่องการเป็นผู้นำ รู้จักใช้คน และได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชา

6.เข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น

ผู้ที่เข้าใจตัวเอง ควบคุมตัวเองได้ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ย่อมเป็นที่รักของคนรอบข้าง ทำให้ประสบความสำเร็จ มีความสุขทั้งในหน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัวค่ะ

วิธีการฝึกลูกให้มี EQ

1.ส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตสังคม ผ่านพัฒนาการในด้านต่างๆ

ของแต่ละช่วงวัยดังนี้

  • แรกเกิด – 1 ปี สร้างความไว้วางใจขั้นพื้นฐาน โดยที่มีคุณพ่อคุณแม่ดูแลอยู่ใกล้ๆ และตอบสนองความต้องการของลูกได้ถูกต้องการยอมรับตนเองจะตามมา
  • อายุ 1-2ปีสร้างความสามารถในการควบคุมตนเอง โดยการหัดให้ลูกควบคุมร่างกายในการกิน การนอน และการขับถ่ายให้เหมาะสม
  • อายุ 3-5 ปีพัฒนาในด้านความคิดริเริ่ม โดยเริ่มเล่นสมมติ ใช้จินตนาการ เปิดโอกาสให้ลูกแสดงความคิดเห็น คุณพ่อคุณแม่รับฟัง และตอบคำถามที่ลูกน้อยถาม
  • อายุ 6-12 ปีพัฒนาความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้ด้านต่างๆ รับผิดชอบตัวเองในกิจวัตรประจำวัน รวมถึงงานในบ้าน

2.ฝึกให้มีระเบียบวินัย

กำหนด “กฏเกณฑ์ในบ้าน” ให้ชัดเจน อะไรทำได้ อะไรห้ามทำ รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบเรื่องในบ้าน ข้อนี้ทุกคนในบ้านต้องฝึกไปในทิศทางเดียวกัน และอย่าลืมชมเชยลูกตามสมควร หากลูกรับผิดชอบได้ดี ด้วยคำพูด หรือ การโอบกอดเป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ลูกเป็นเด็กที่มีวินัย มีความอดทน สามารถรอคอย ควบคุมและจัดการอารมณ์ตนเองได้ดีค่ะ

3.ฝึกให้รู้จักแก้ปัญหาเปิด

โอกาสและสนับสนุนให้ลูกได้คิดได้ลองทำ และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง คุณพ่อคุณแม่จะให้คำปรึกษาก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

4.ฝึกทักษะทางอารมณ์

มีดังต่อไปนี้

  • เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกลูกนับเป็นพื้นฐานสำคัญของการฝึกทักษะทางอารมณ์ค่ะ คุณพ่อคุณแม่ต้องไวต่อความรู้สึกลูก ไม่ตำหนิ ไม่ตอกย้ำกับอารมณ์ที่ลูกแสดงออกมา
  • สอนทักษะทางอารมณ์ หากลูกยังคงอยู่ในอารมณ์นั้นๆ ไม่ว่าด้านบวกหรือลบ ถือเป็นโอกาสที่คุณพ่อคุณแม่จะสอนลูก ลูกจะเข้าใจได้ดีว่าควรปรับเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองอย่างไร
  • รับฟังและยอมรับความรู้สึกของลูก ให้ลูกรู้ว่าไม่ผิดถ้าจะรู้สึกแบบนั้น
  • ให้ลูกรู้จักอารมณ์ของตนเอง ว่าที่กำลังรู้สึกนี้เรียกว่าอะไรเป็นการรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง
  • กำหนดขอบเขตพฤติกรรมที่จะแสดงออกจากอารมณ์นั้นๆ ให้ลูกรู้ว่าความรู้สึกใดก็ตามที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่…การแสดงออกนั้นต้องมีขีดจำกัด

มาถึงตรงนี้แล้ว หวังว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะเห็นภาพในเรื่องการฝึกให้ลูกมี EQ กันมากขึ้นนะคะ ที่สำคัญ คุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นๆ ค่อยๆ ฝึกกันไปนะคะ เพราะทุกอย่างต้องใช้เวลา เหมือนต้นไม้ หากเราต้องการให้เค้าเติบโตแข็งแรง แผ่กิ่งก้านสาขาไปได้ไกล ก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ รดน้ำ พรวนดินกันตั้งแต่เป็นต้นกล้า…ลูกๆ ก็เช่นกัน


แม่โน้ต

2,956,339 views

Mommy Blogger ที่มียอดวิวในเว็บไซต์ simplymommynote.net มากกว่า 200,000 วิว ต่อเดือน ใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบ Tradigital รักการเขียน มีลูกสาว และครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราว ชอบเรียนรู้เรื่องจิตวิทยา และสิ่งใหม่ ๆ IG : notepatsita Facebook

Profile

บทความแนะนำ