ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 วันไหนดี เสริมมงคล เสริมดวงให้กับลูก

การตั้งครรภ์

ฤกษ์ผ่าคลอด เป็นเรื่องที่เชื่อว่าคุณพ่อและคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นั้น มักจะให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน เพราะความเชื่อที่ยังถูกส่งต่อกันมาเรื่อย ๆ ว่าฤกษ์ที่ดีนั้น จะช่วยส่งเสริมดวงให้แก่ลูก และกำหนดชะตาชีวิตของลูกได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การมองหาฤกษ์ผ่าคลอดมหามงคล ก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่เป็นสิ่งที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการปรึกษาแพทย์ร่วมด้วย เพราะการกำหนดวันคลอดด้วยตนเองนั้น หากแพทย์ไม่เห็นด้วย และคุณพ่อคุณแม่ยังต้องการที่จะทำตามความต้องการของตนเอง ก็อาจส่งผลเสียต่อครรภ์ได้

ดังนั้น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่กำลังมองหาฤกษ์ผ่าคลอดบุตรปี 2566 นอกจากการกำหนดวันคลอดแล้ว จำเป็นจะต้องวางแผนอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อการคลอดบุตรร่วมด้วย มาดูกันว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เมื่อใกล้ถึงกำหนดคลอดและฤกษ์งามยามดี

ได้ฤกษ์ผ่าคลอดแล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างไร

หากคุณแม่สามารถตกลงร่วมกับแพทย์ในการทำคลอด เกี่ยวกับฤกษ์ผ่าคลอดมหามงคลได้แล้ว โดยจะไม่ส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ ก็ยังมีสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนถึงวันคลอด เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีก่อนถึงกำหนด โดยจะต้องเตรียมตัว ดังต่อไปนี้

 • คุณแม่ควรงดอาหาร ก่อนกำหนดวันผ่าตัดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง รวมถึงการงดดื่มน้ำด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นคำแนะนำจากแพทย์
 • คุณแม่ควรจัดเตรียมกระเป๋า อุปกรณ์สำคัญ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น รวมถึงเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ให้พร้อม
 • จะมีการตรวจร่างกายของคุณแม่จากแพทย์ผู้ทำการคลอด และมีการเจาะเลือดร่วมด้วย
 • จะมีการนัดให้มานอนที่โรงพยาบาลก่อนวันคลอด ตามที่แพทย์นัดและแนะนำ
 • แพทย์ผู้ทำคลอด จะมีการแนะนำเกี่ยวกับการผ่าตัด หรือ การผ่าคลอด จะมีการให้เซ็นเอกสาร และ หนังสือแสดงความยินยอมก่อนการผ่าตัด

ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 เสริมมงคล เสริมดวงให้กับลูก

ด้านการเงิน

ช่วยเสริมทางด้านเงินทองไม่ขาดมือ ไม่เดือดร้อนด้านการเงิน ดวงเศรษฐี มีโอกาสทางด้านการลงทุน มากไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ และจะได้รับโชคลาภอยู่เสมอ

 • เดือนมกราคม 2566 ได้แก่ วันที่ 2, 11, 20 มกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่ วันที่ 8, 17, 26 กุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 13, 31 มีนาคม
 • เดือนเมษายน 2566 ได้แก่ วันที่ 3, 10, 18, 27 เมษายน
 • เดือนพฤษภาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 1, 10, 15, 18 พฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่ วันที่ 3, 12, 21 มิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 2, 16, 27 กรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 12, 14 สิงหาคม
 • เดือนกันยายน 2566 ได้แก่ วันที่ 10, 24 กันยายน
 • เดือนตุลาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 29, 30 ตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 ได้แก่ วันที่ 6, 13, 17, 26 พฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 11, 18 ธันวาคม

ด้านการงาน

ช่วยเสริมทางด้านความสามารถและสติปัญญาสูง ดวงเป็นคนใหญ่คนโต มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเมื่อคิดจะทำอะไรแล้ว และมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานสูงมาก

 • เดือนมกราคม 2566 ได้แก่ วันที่ 4, 13 มกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 18, 27 มีนาคม
 • เดือนเมษายน 2566 ได้แก่ วันที่ 14 เมษายน
 • เดือนพฤษภาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 3, 20, 30 พฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่ วันที่ 17, 26 มิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 24 กรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 8, 29 สิงหาคม
 • เดือนกันยายน 2566 ได้แก่ วันที่ 19, 25 กันยายน
 • เดือนตุลาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 10, 17, 24, 31 ตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 ได้แก่ วันที่ 4, 12, 20, 23 พฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 4, 21 ธันวาคม

ด้านความรัก

เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นเด็กที่มีจิตใจมั่นคง มีความมุ่งมั่นสูง ให้ความสำคัญกับสิ่งที่รักมาก่อนเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนฝูงที่เป็นที่รัก เขาจะให้ใจและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ ไม่ทอดทิ้งครอบครัวและเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา

 • เดือนมกราคม 2566 ได้แก่ วันที่ 6 มกราคม
 • เดือนมีนาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 1, 20, 29 มีนาคม
 • เดือนเมษายน 2566 ได้แก่ วันที่ 7, 17 เมษายน
 • เดือนพฤษภาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 13, 23 พฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่ วันที่ 1, 19, 29 มิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 29, 31 กรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 15, 28 สิงหาคม
 • เดือนกันยายน 2566 ได้แก่ วันที่ 13, 22 กันยายน
 • เดือนตุลาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 4, 23 ตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 ได้แก่ วันที่ 7, 9, 21 พฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 23 ธันวาคม

ด้านจิตใจ

เด็กที่เกิดวันนี้ จะช่วยเสริมทางด้านจิตใจ รักความสงบ มีความสนใจทางด้านศาสนา และมีธรรมะในใจ ด้วยความที่เป็นคนจิตใจดี จึงทำให้มีคนรอบข้างคอยให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือ และเกื้อหนุนตลอดเวลา

 • เดือนมกราคม 2566 ได้แก่ วันที่ 9, 18 มกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 4 มีนาคม
 • เดือนเมษายน 2566 ได้แก่ วันที่ 1, 29 เมษายน
 • เดือนพฤษภาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 8, 16 พฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่ วันที่ 4 มิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 13 กรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 23 สิงหาคม
 • เดือนกันยายน 2566 ได้แก่ วันที่ 27 กันยายน
 • เดือนตุลาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 26, 28 ตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 ได้แก่ วันที่ 14, 22 พฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 25 ธันวาคม

เมื่อได้รู้แล้วว่าฤกษ์ผ่าคลอดบุตรปี 2566 มีวันไหนกันบ้าง หากคุณแม่สามารถเลือกวันที่ที่ใกล้กับวันครบกำหนดคลอดได้แล้ว อย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุด นั่นก็คือการปรึกษาแพทย์ผู้ทำคลอดร่วมด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง และก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์และคุณแม่ได้ หากไม่มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์ และคุณแม่ยังยืนยันที่จะคลอดตามฤกษ์ที่ตนเองได้เลือกไว้

ผึ้ง

อดีตพนักงานประจำที่ผันตัวมาเป็นนักเขียน หลงใหลการดื่มกาแฟ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ชอบเรื่องตลก เล่นเกมกับลูกบ้าง ดูซีรีส์เรื่องดังบางเวลา ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

Featured post

โพสต์ที่อยากให้คุณแม่อ่าน

 1. 336 ชื่อจีนความหมายดี ๆ มีให้ลูกสาวและลูกชาย

 2. วิธีสต๊อก นมแม่ และการจัดเรียงให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็น

 3. 10 อาหารว่างคนท้อง และลูกน้อยในครรภ์

 4. หน้า 7 หลัง 7 คืออะไร? นับยังไง ไม่ท้องจริงหรือ

 5. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564

 6. 10 นิทานอีสป กับ 10 หนังสือนิทาน 2 ภาษา ปลูกฝังเรื่องราวดี ๆ สอนใจเด็ก ๆ

 7. ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

 8. 14 นิทานพื้นบ้านของไทย สอนใจเด็กได้ดี

หมวดหมู่โพสต์

บทความล่าสุด

 1. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร ก.ไก่

 2. รู้จักโพรไบโอติกส์ 9 สายพันธุ์ ดีต่อลำไส้และระบบเจริญพันธุ์

 3. TOP 5 ปรอทวัดไข้ ยี่ห้อไหนดี ที่ต้องมีติดบ้าน

 4. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร อ.อ่าง

 5. ตั้งชื่อเล่นลูก หมวดอักษร ฌ.เฌอ

รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

 1. เปรียบเทียบนมผงสูตร 1 ในท้องตลาด สารอาหารที่น่าสนใจ

 2. 4 แปรงสีฟันเด็กยุคใหม่ แบรนด์ไหนใช้ดี เทียบแบรนด์ต่อแบรนด์

 3. รีวิวเปรียบเทียบชัดๆ ล้างจมูกให้ลูกด้วย Hashi Plus VS ไซริงค์

 4. รีวิว แชมพูสบู่เหลว Head to toe 5 แบรนด์ เทียบกันแบรนด์ต่อแบรนด์

 5. รีวิว นมผง สำหรับลูกน้อย 11 ยี่ห้อ ละเอียดยิบ ปี 2566 พร้อมหลักการเลือกซื้อนมผงให้ลูกน้อย

 6. รีวิว นมกล่อง UHT สำหรับเด็ก 10 ยี่ห้อ เปรียบเทียบกันตัวต่อตัว ยี่ห้อไหนดี พร้อมแนะวิธีการเลือกนมกล่องให้ลูก

 7. 12 คาร์ซีท ยี่ห้อไหนดี 2023 ปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มราคา

 8. 10 แป้งเด็ก ยี่ห้อไหนดี 2023 ปกป้อง อ่อนโยนต่อผิวลูก

 9. 10 เครื่องปั๊มนม ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ใช้งานง่าย ปั๊มเกลี้ยงเต้า

 10. 10 เบบี้โลชั่น ยี่ห้อไหนใช้ดี 2023 เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลูกได้ดั่งใจแม่

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 1. 5 ที่เที่ยวปีใหม่ใกล้กรุงเทพ 2566 อิน ไม่มีเอ้าท์

 2. 5 พิกัดเช็คอิน ที่เที่ยวโคราช เมืองย่าโม

 3. 6 ที่เที่ยวเชียงใหม่ สำหรับครอบครัว ลูกแฮปปี้ พ่อแม่ดี๊ด๊า

 4. 5 พิกัด พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์การเรียนรู้

 5. 8 ที่เที่ยวครอบครัว หน้าหนาว ที่ไม่ควรพลาด

 6. 6 สถานที่พาลูกเที่ยว เรียนรู้ธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาการ

TOP