ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 วันไหนดี เสริมมงคล เสริมดวงให้กับลูก

ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 วันไหนดี เสริมมงคล เสริมดวงให้กับลูก
การคลอดและหลังคลอด

ฤกษ์ผ่าคลอด เป็นเรื่องที่เชื่อว่าคุณพ่อและคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นั้น มักจะให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน เพราะความเชื่อที่ยังถูกส่งต่อกันมาเรื่อย ๆ ว่าฤกษ์ที่ดีนั้น จะช่วยส่งเสริมดวงให้แก่ลูก และกำหนดชะตาชีวิตของลูกได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การมองหาฤกษ์ผ่าคลอดมหามงคล ก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่เป็นสิ่งที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการปรึกษาแพทย์ร่วมด้วย เพราะการกำหนดวันคลอดด้วยตนเองนั้น หากแพทย์ไม่เห็นด้วย และคุณพ่อคุณแม่ยังต้องการที่จะทำตามความต้องการของตนเอง ก็อาจส่งผลเสียต่อครรภ์ได้

ดังนั้น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่กำลังมองหาฤกษ์ผ่าคลอดบุตรปี 2566 นอกจากการกำหนดวันคลอดแล้ว จำเป็นจะต้องวางแผนอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อการคลอดบุตรร่วมด้วย มาดูกันว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เมื่อใกล้ถึงกำหนดคลอดและฤกษ์งามยามดี

ได้ฤกษ์ผ่าคลอดแล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างไร

หากคุณแม่สามารถตกลงร่วมกับแพทย์ในการทำคลอด เกี่ยวกับฤกษ์ผ่าคลอดมหามงคลได้แล้ว โดยจะไม่ส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ ก็ยังมีสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนถึงวันคลอด เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีก่อนถึงกำหนด โดยจะต้องเตรียมตัว ดังต่อไปนี้

 • คุณแม่ควรงดอาหาร ก่อนกำหนดวันผ่าตัดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง รวมถึงการงดดื่มน้ำด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นคำแนะนำจากแพทย์
 • คุณแม่ควรจัดเตรียมกระเป๋า อุปกรณ์สำคัญ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น รวมถึงเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ให้พร้อม
 • จะมีการตรวจร่างกายของคุณแม่จากแพทย์ผู้ทำการคลอด และมีการเจาะเลือดร่วมด้วย
 • จะมีการนัดให้มานอนที่โรงพยาบาลก่อนวันคลอด ตามที่แพทย์นัดและแนะนำ
 • แพทย์ผู้ทำคลอด จะมีการแนะนำเกี่ยวกับการผ่าตัด หรือ การผ่าคลอด จะมีการให้เซ็นเอกสาร และ หนังสือแสดงความยินยอมก่อนการผ่าตัด

ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 เสริมมงคล เสริมดวงให้กับลูก

ด้านการเงิน

ช่วยเสริมทางด้านเงินทองไม่ขาดมือ ไม่เดือดร้อนด้านการเงิน ดวงเศรษฐี มีโอกาสทางด้านการลงทุน มากไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ และจะได้รับโชคลาภอยู่เสมอ

 • เดือนมกราคม 2566 ได้แก่ วันที่ 2, 11, 20 มกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่ วันที่ 8, 17, 26 กุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 13, 31 มีนาคม
 • เดือนเมษายน 2566 ได้แก่ วันที่ 3, 10, 18, 27 เมษายน
 • เดือนพฤษภาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 1, 10, 15, 18 พฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่ วันที่ 3, 12, 21 มิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 2, 16, 27 กรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 12, 14 สิงหาคม
 • เดือนกันยายน 2566 ได้แก่ วันที่ 10, 24 กันยายน
 • เดือนตุลาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 29, 30 ตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 ได้แก่ วันที่ 6, 13, 17, 26 พฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 11, 18 ธันวาคม

ด้านการงาน

ช่วยเสริมทางด้านความสามารถและสติปัญญาสูง ดวงเป็นคนใหญ่คนโต มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเมื่อคิดจะทำอะไรแล้ว และมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานสูงมาก

 • เดือนมกราคม 2566 ได้แก่ วันที่ 4, 13 มกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 18, 27 มีนาคม
 • เดือนเมษายน 2566 ได้แก่ วันที่ 14 เมษายน
 • เดือนพฤษภาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 3, 20, 30 พฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่ วันที่ 17, 26 มิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 24 กรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 8, 29 สิงหาคม
 • เดือนกันยายน 2566 ได้แก่ วันที่ 19, 25 กันยายน
 • เดือนตุลาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 10, 17, 24, 31 ตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 ได้แก่ วันที่ 4, 12, 20, 23 พฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 4, 21 ธันวาคม

ด้านความรัก

เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นเด็กที่มีจิตใจมั่นคง มีความมุ่งมั่นสูง ให้ความสำคัญกับสิ่งที่รักมาก่อนเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนฝูงที่เป็นที่รัก เขาจะให้ใจและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ ไม่ทอดทิ้งครอบครัวและเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา

 • เดือนมกราคม 2566 ได้แก่ วันที่ 6 มกราคม
 • เดือนมีนาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 1, 20, 29 มีนาคม
 • เดือนเมษายน 2566 ได้แก่ วันที่ 7, 17 เมษายน
 • เดือนพฤษภาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 13, 23 พฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่ วันที่ 1, 19, 29 มิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 29, 31 กรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 15, 28 สิงหาคม
 • เดือนกันยายน 2566 ได้แก่ วันที่ 13, 22 กันยายน
 • เดือนตุลาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 4, 23 ตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 ได้แก่ วันที่ 7, 9, 21 พฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 23 ธันวาคม

ด้านจิตใจ

เด็กที่เกิดวันนี้ จะช่วยเสริมทางด้านจิตใจ รักความสงบ มีความสนใจทางด้านศาสนา และมีธรรมะในใจ ด้วยความที่เป็นคนจิตใจดี จึงทำให้มีคนรอบข้างคอยให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือ และเกื้อหนุนตลอดเวลา

 • เดือนมกราคม 2566 ได้แก่ วันที่ 9, 18 มกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 4 มีนาคม
 • เดือนเมษายน 2566 ได้แก่ วันที่ 1, 29 เมษายน
 • เดือนพฤษภาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 8, 16 พฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่ วันที่ 4 มิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 13 กรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 23 สิงหาคม
 • เดือนกันยายน 2566 ได้แก่ วันที่ 27 กันยายน
 • เดือนตุลาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 26, 28 ตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 ได้แก่ วันที่ 14, 22 พฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม 2566 ได้แก่ วันที่ 25 ธันวาคม

เมื่อได้รู้แล้วว่าฤกษ์ผ่าคลอดบุตรปี 2566 มีวันไหนกันบ้าง หากคุณแม่สามารถเลือกวันที่ที่ใกล้กับวันครบกำหนดคลอดได้แล้ว อย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุด นั่นก็คือการปรึกษาแพทย์ผู้ทำคลอดร่วมด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง และก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์และคุณแม่ได้ หากไม่มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์ และคุณแม่ยังยืนยันที่จะคลอดตามฤกษ์ที่ตนเองได้เลือกไว้


ผึ้ง

25,626 views

อดีตพนักงานประจำที่ผันตัวมาเป็นนักเขียน หลงใหลการดื่มกาแฟ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ชอบเรื่องตลก เล่นเกมกับลูกบ้าง ดูซีรีส์เรื่องดังบางเวลา ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

Profile

บทความแนะนำ